Sisältöön »
 

Talous

 
 

Kunnan toiminnassa ja taloudessa noudatetaan talousarviota. Kunnanvaltuusto hyväksyy vuosittain talousarviossa toimielimille toimielinkohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot.

Kunnanjohtaja ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat alaisensa toiminnan osalta. Kunnanhallitus ohjaa ja valvoo toimintaa ja taloutta sekä talousarvion toteutumista.

Vuosittain laadittavasta toiminta- ja tilinpäätöskertomuksesta löytyy yleistietoa kunnasta, selvitys taloussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumisesta sekä kunnan tilinpäätöksen olennaiset tiedot.

Tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. 

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

Lisää taloustietoa löydät mm. kuntaliiton kuntanavigaattorista:
Kuntanavigaattori »

Ostolaskut

 

Ota yhteyttä

Yksikkö
Hallintokeskus

Osoite
Urjalan kunta, Hallintokeskus
Tampereentie 6 31760 Urjala

Pääkirjanpitäjä
Anu Mikkola
040 335 4214
anu.mikkola@urjala.fi

 
 
 
x