Sisältöön »
 

Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava

 
 

Kunnanvaltuusto on 16.2.2015 §1 hyväksynyt Urjalan kunnan alueelle laaditun oikeusvaikutteisen tuulivoimaosayleiskaavan.

Hyväksymispäätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Korkeimman hallinto-oikeuden 5.1.2017 antamassa päätöksessä kunnanvaltuuston ja hallinto-oikeuden päätökset kumotaan yleiskaavamääräyksen ”Uusia asuin- ja lomarakennuksia tai muuta melusta häiriintyvää toimintaa ei saa sijoittaa alueille, joille voi aiheutua ympäristöministeriön suunnitteluohjearvojen 4/2012 keskiäänitasojen ylittävää melua (asuntoalueilla päiväaikaan 45 dB ja yöaikaan 40 dB, loma-asuntoalueilla päiväaikaan 40 dB ja yöaikaan 35 dB)” osalta.

Muilta osin kunnanvaltuuston ja hallinto-oikeuden päätökset pysytettiin voimassa.
Kaavan voimaantulosta on kuulutettu 2.2.2017.

Kaava-aineisto:

Selostuksen liitteet:

Kaavan pohjaselvitykset:

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA) liitteet:

 
 
 
 
x