Sisältöön »
 

Rakennusjärjestyksen uusiminen 2024

 
Rakennusjärjestyksen uusiminen 2024
 

Tarve rakennusjärjestyksen uudistamiselle on tullut maankäyttö- ja rakentamislain muuttumisesta rakentamisen osalta uudeksi rakentamislaiksi 1.1.2025 alkaen. Urjalan kunnan nykyinen rakennusjärjestys on tullut voimaan 16.08.2021. 

Uudistamisen tavoitteena on saattaa rakennusjärjestys vastaamaan sisällöltään ja hengeltään uusiutunutta lainsäädäntöä, huomioiden paikalliset olosuhteet ja kokemukset voimassa olevan rakennusjärjestyksen toimivuudesta.

Haja-asutuksen rakentamisen ohjaaminen ja asemakaavoja täydentävien määräysten ajanmukaisuuden tutkiminen. Tavoitteena on myös tutkia erilaisten rakennustoimenpiteiden luvanvaraisuutta havaittujen kokemusten ja muuttuneen lainsäädännön perusteella.

 

Rakennusvalvonnan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)


 

Ota yhteyttä

Rakennustarkastaja
Raimo Nuikka
040 335 4245
raimo.nuikka@urjala.fi

 
 
 
x