Sisältöön »
 

Taiteen perusopetus

 
 

Taiteen perusopetus on tasolta toiselle tavoitteiden mukaisesti etenevää eri taiteenalojen opetusta. Sitä järjestetään ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Taiteen perusopetus antaa oppilaille valmiuksia itseilmaisuun, taiteenalan ammatilliseen koulutukseen ja taiteenalan korkea-asteen koulutukseen. 

Taiteen perusopetus ei ole perusopetusta vaan oma opetusmuotonsa. Taiteen perusopetusta järjestävät esimerkiksi musiikkioppilaitokset, kuvataidekoulut ja muut taideoppilaitokset. 

Urjalalla on sopimus Forssan kaupungin kanssa musiikin laajan oppimäärän perusopetuksen ja taiteen perusopetuksen järjestämisestä Lounais-Hämeen Musiikkiopistossa. Urjalan perusoppilaspaikkojen kiintiö on enintään 10 oppilasta. Lounais-Hämeen Musiikkiopisto järjestää urjalalaisten oppilaiden opetuksen Forssan toimipaikassaan. 

 
 
 
x