Sisältöön »
 

OSALLISTAVA BUDJETOINTI

 
mihin-sina-kayttaisit-3000-eur-1.png
 

Kunnan budjetissa on 3000 € määräraha kuntalaisia osallistavaan budjetointiin. 

Tavoitteena on vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia, osallisuutta ja kunnan viihtyisyyttä.  Avustuksen kohteena ovat Urjalan kunnan asukkaat ja vaikutusten tulee kohdistua mahdollisimman suureen määrään kuntalaisia ja olla heille maksutonta.

Avustusta voi saada esimerkiksi tapahtuman järjestämiseen, rakennelmiin, rakennetun- tai luontoympäristön hoitotyöhön, ympäristötaiteeseen tai muuhun ehdotettuun työhön/ tekoon. Avustusta ei myönnetä ns. perustoimintaan.

Aikataulu ja vaiheet

1. EHDOTUKSET: Osallistavan budjetin avustusehdotukset tulee jättää 30.4. mennessä ohessa olevalla lomakkeella. Myöhemmin tulleita hakemuksia ei huomioida.

2. ARVIOINTI: Hyvinvointilautakunta arvioi hankkeiden toteuttamisen realistisuuden ja osallistavan budjetin tavoitteiden täyttymisen toukokuun kokouksessa.

3. ÄÄNESTYS: Kuntalaiset saavat äänestää, mikä ehdotuksista toteutetaan. Äänestyksen alkamisesta tiedotetaan erikseen. Äänestys päättyy 31.5. 

4. TIEDOTUS: Kesäkuun alussa tiedotetaan mihin hankkeeseen/ hankkeisiin osallistavan budjetin raha kohdistuu. 

5. TOTEUTUS: Ehdotuksen tekevän tahon on sitouduttava hankkeen toteuttamiseen. Hanke tulee toteuttaa vuoden sisään rahoituksen myöntämisestä.

6. SELVITYS: Avustuksen käytöstä tehdään vapaamuotoinen selvitys toiminnasta ja taloudesta seuraavan vuoden kesäkuun alkuun mennessä. Ellei avustusta ole käytetty suunnitelman mukaan, se voidaan periä takaisin. 

 

Ota yhteyttä

Sivistysjohtaja
Juha Salo
040 335 4250
juha.salo@urjala.fi

 

Lomakkeet

Osallistavan budjetin ehdotuslomake

 
 
 
x