Sisältöön »
 

Toiminta-avustukset liikunta- ja nuorisotoimintaan

 
 

Hyvinvointilautakunta myöntää toiminta-avustuksia vuosittain liikunta- ja nuorisotoimintaa tekevien yhdistysten toiminnan tukemiseen. 

Avustettavien yhdistysten on järjestettävä toimintaansa Urjalassa tai toiminnan on muuten kohdistuttava merkittävästi urjalalaisille. Toiminnan tulee edistää urjalalaisten hyvinvointia ja terveyttä, sekä vahvistaa kuntalaisten yhteisöllisyyttä ja aktiivisuutta. Nuorisotoimen avustusten on kohdistuttava alle 29 – vuotiaiden toimintaan.  

Avustusten hausta ilmoitetaan virallisesti kunnan verkkosivuilla (www.urjala.fi) sekä Urjalan Sanomissa. 

Avustuksen hakeminen ja selvitys tapahtuu lomakkeissa olevalla sähköisellä lomakkeella. Mikäli haluat tutustua kysymyksiin etukäteen, voit ladata kysymykset etukäteen tästä: Avustus- ja selvityslomake ladattava.

Muutokset liikunta- ja nuorisotoiminnan avustusaikatauluun ja sisältöön 2024 alkaen

Siirtymävaiheessa toiminta-avustus vuodelle 2024 haetaan jo maaliskuun 2024 loppuun mennessä ja myönnetty avustus siirretään yhdistyksen tilille toukokuussa 2024.  Samalla lomakkeella tehdään myös selvitys vuoden 2023 avustuksen käytöstä.

Toiminta-avustus vuodelle 2025 haetaan marraskuun loppuun mennessä vuonna 2024.  Myönnetty avustus siirretään yhdistyksen tilille tammikuussa 2025. Samalla lomakkeella tehdään myös selvitys ajalta 1.1.-30.11.2024. 

Avustushaku ja selvitys kulkevat aina käsi kädessä. Avustushaussa kerrotaan mihin ja minkä verran avustusta haetaan ja selvityksessä vastataan, miten avustus on käytetty kuluvana vuonna suunnitelmiin nähden.

Mikäli avustusta halutaan käyttää muuhun, kuin myönnettyyn tarkoitukseen, tulee yhdistyksen lähettää avustuksen muutoshakemus (sähköinen lomake). Lomake käsitellään hyvinvointilautakunnassa.  

Ota yhteyttä

Nuoriso- ja vapaa-aikakoordinaattori
Tiina Juutilainen
tiina.juutilainen@urjala.fi
040 335 4237

Liikunta- ja hyvinvointikoordinaattori
Heidi Jalli
heidi.jalli@urjala.fi
040 335 4372

 

Lomakkeet

Avustusperusteet

Avustus- ja selvityslomake

Muutoslomake

 
 
 
x