Sisältöön »
 

ILMASTOVERKOSTO, PIRKANMAA

 
 

Pirkanmaan ilmastoverkosto on yritysten ja yhdistysten ilmastotyön tueksi perustettu maksuton yhteistyöverkosto, jonka jäsenet saavat tietoa, apua ja vertaistukea ilmastotyöhönsä. Ilmastoverkosto kokoontuu 6-8 kertaa vuodessa erilaisten sisältöjen äärelle. Jäsenet voivat valita tilaisuudet, joihin haluavat osallistua.


Yritys tai yhteisö voi liittyä ilmastoverkostoon asettamalla toiminnalleen vähintään yhden päästövähennystavoitteen ja pyrkimällä siihen aktiivisesti. Yritykset ovat erilaisia, joten tavoitteetkin voivat olla erilaisia. Hyvä tavoite innostaa tarttumaan toimenpiteisiin ja ohjaa kohti kestävämpiä ratkaisuja.

Ilmastotavoitteet ja –toimenpiteet voivat liittyä esimerkiksi:

 • energiatehokkuuteen 
 • uusiutuvan energian käyttöön 
 • materiaalien tehokkaampaan käyttöön 
 • kiertotalouteen 
 • jätteiden vähentämiseen ja lajitteluun 
 • uusiin innovaatioihin ja toimintamalleihin 
 • kestävään rakentamiseen 
 • hankintoihin 
 • matkustamisen vähentämiseen 
 • liikkumistapoihin 
 • kuljetuksiin 
 • tuotteen valmistusprosessiin.

Ilmastotavoitteet uusitaan vuosittain. Organisaatio voi myös asettaa pidemmän aikavälin tavoitteita, jolloin tavoitteen saavuttamiseksi tehtävät toimenpiteet pilkotaan vuositasolle.

Ilmastoverkosto on rakennettu osana ympäristöministeriön rahoittamaa Etelä- ja Lounais-Pirkanmaan ilmastoekosysteemihanketta. 

Tutustu ilmastoverkostoon


 
 
 
 
x