Sisältöön »
 

Maaseutupalvelut

 
Leikkuupuimuri pellolla. Kuva Valokuvaus JPaija
 

Urjalan kunnan alueella on peltoa noin 11 500 hehtaaria ja metsää noin 27 000 hehtaaria. Toimivien tilojen käytössä on peltoa noin 10 600 hehtaaria.Metsäalasta on maatilojen hallussa noin 40 prosenttia. Karjatiloja on noin kolmannes ja kaksikolmannesta on kasvinviljelytiloja.

Kunnat hallinnoivat maaseutuelinkeinojen hallintopalveluja paikallistasolla. Yksittäiset toimivat maatilat ovat  mukana Euroopan Unionin maatalouspoliittisessa järjestelmässä, joka ei ole kovin yksinkertainen. Järjestelmä pitää sisällään erityisen paljon hakemus- ja ilmoitusmenettelyjä, jotka ovat maatilojen ja maanviljelijöiden toiminnan kannalta muodostuneet rutiineiksi. Näihin liittyvästä asioinnista pääosa tapahtuu paikallistasolla.

EU-jäsenyyden myötä maaseutu ja maatilat kohtasivat uusia haasteita.Jo useita vuosia jatkunut rakennemuutos vauhdittui. Toimivien tilojen keskimääräinen pinta-ala on suurentunut ja kotieläintilojen yksikkökoot ovat kasvaneet. Nämä ovat kotimaisen ruuan tuotantoon erikoistuneita maaseutuyrityksiä. Toisaalta maaseudun väestö on perinteisesti ollut monitaitoista ja monilla tiloilla on viljelyn oheen kehitetty monipuolista muuta toimintaa, esimerkiksi teollisuuden alihankintaa, käsityötuotteiden valmistusta, maatilamatkailua, koneurakointia ja osaltaan hyvinkin luonnollisena hevosiin liittyvää toimintaa. Maaseutu on näiden monitoimiyritysten myötä monipuolistunut elinkeinorakenteessaan.

Lempäälän kunta on hoitanut yhteistoimintasopimuksen perusteella Urjalan kunnan maaseutuhallinnon palvelut 1.1.2012 lukien.

1.1.2021 alkaen Sastamalan kaupunki on vastannut lomituspalvelujen järjestämisestä Urjalan kunnan alueella.

 
 

Lisätiedot

Lempäälän kunta hoitaa yhteistoimintasopimuksella Urjalan kunnan maaseutupalvelut

 
 
 
x