Sisältöön »
 

Ajankohtaista

EUROPARLAMENTTIVAALIT

06.05.2024

EUROPARLAMENTTIVAALIT

EUROPARLAMENTTIVAALIT 2024


Varsinainen vaalipäivä

Kesäkuun 9. päivänä 2024 toimitettavia europarlamenttivaaleja varten Urjalan kunta muodostaa yhden äänestysalueen. Vaalipäivän äänestyspaikkana on Urjalan kunnantalo, käyntiosoite Tampereentie 6, Urjala. Vaalihuoneisto on avoinna klo 9—20. 

Ennakkoäänestys

Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana 29.5-4.6.2024 toimii Urjalan kunnantalo, käyntiosoite Tampereentie 6, Urjala.

Kunnantalo on avoinna ennakkoäänestystä varten seuraavasti:

ke–pe 29. –31.5.2024                  klo 9–16
la–su 1. – 2.6.2024                      klo 11–15
ma 3.6.2024                                klo 9–16
ti 4.6.2024                                    klo 9–18

 

Ennakkoäänestys kotona (kotiäänestys)

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikalle, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kun­nassa, jonka äänestysalueen äänioikeusrekisteriin hänet on merkitty. Kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja (laissa 937/2005 tarkoitettu omaishoitaja) voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Muut perheenjäsenet eivät voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Kotiäänestykseen oikeutetun on ilmoitettava halukkuudestaan äänestää ennakolta kotonaan kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle, osoite Tampereentie 6, 31760 Urjala, puh. 040 335 4201 viimeistään tiistaina 28.5.2024 ennen kello 16.00. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Kirjallinen ilmoitus voidaan tehdä käyttäen tarkoitusta varten laadittua lomaketta, jota on saatavana Urjalan kunnantalolta ja internetosoitteessa http://vaalit.fi/aanestaminen-kotona.  

Kotiäänestys tapahtuu ennakkoäänestysaikana ja henkilölle ilmoitetaan ajankohta, jolloin äänestys hänen kohdallaan tapahtuu. 

Henkilöllisyyden todistaminen

Äänestäjä on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä. Hänen tulee ottaa mukaansa äänestyspaikalle kuvallinen henkilöllisyystodistus (henkilökortti, passi, ajokortti tai muu vastaava asiakirja). Mikäli äänestäjällä ei ole tällaista asiakirjaa, poliisi voi myöntää äänestämistä varten maksuttoman, väliaikaisen henkilökortin. Tätä varten tarvitset kaksi enintään kuusi kuukautta vanhaa passikuvaa.

 

Urjalassa 21.3.2024

Keskusvaalilautakunta

 
 
 
 
 
x