Sisältöön »
 

Ajankohtaista

Koe Lasikylän luovuus!  -Nuutajärven aluesuunnitelma kunnanhallituksen keskusteluun

11.04.2024

Koe Lasikylän luovuus! -Nuutajärven aluesuunnitelma kunnanhallituksen keskusteluun


Nuutajärven Lasikylän aluesuunnitelman konsepti on valmistunut ja se tuodaan esittelyyn ja keskusteluun kunnanhallitukselle ensi viikon kokouksessa.  Samalla kunnanhallitus tekee linjauksen asemakaavamuutoksen käynnistämisen osalta.

Valmistuneen aluesuunnitelman on laatinut arkkitehtitoimisto Studio Puisto. Puisto järjesti aluesuunnittelun tueksi muun muassa kaksi työpajaa, joista toinen oli kaikille avoin suunnitteluilta Nuutajärvellä tammikuussa. Aluesuunnittelun konsepti on Koe Lasikylän luovuus! Siinä korostuvat, loma-asumisen, ateljee-asumisen tai majoittumisen vaihtoehdot

Suunnittelukonseptin osa-alueet ovat asuminen kylällä, yrittäjyys ja luovuus sekä tarinalliset elämykset punoen yhteen alueen historiaa, nykypäivää ja tulevaisuutta. Yksi tärkeä teema asumisessa kylällä olisi muodostaa olemassa olevaa kyläyhteisöä luontevasti täydentävää asumista, jossa korostuisivat yhteisöllisyys ja pienimittakaavaisuus. Sijoittamalla lähellä järveä olevat rakennukset harjun laelle, rakennuksista saataisiin näkymiä järvelle ja samalla ranta-alue säilyisi vapaassa käytössä. Studio Puiston suunnitelmassa ideoidaan Nuutajärven kyläyhteisöä kehitettäväksi niin, että sen idyllinen henki säilyisi. Tämä tarkoittaisi omia pihoja ja pientaloasumista. Pientalojen käyttötapa voisi olla joustavasti ympärivuotista asumista, loma-asumista, kakkosasunto tai ateljeetalo. 

Teemassa yrittäjyys ja luovuus on Lasikylään ideoitu opetus-, kokous-, juhla- ja konserttitiloja. Alueelle olisi mahdollista rakentaa myös kauppapaikkoja, joista voisi joustavasti varata myynti-, ravintola- tai kahvilatilaa omalle toiminnalle. Pääsesonkina toiminta tulisi tulevaisuudessa levittymään vielä laajemmin ulkotiloihin, museon ympäristöön kehitettävään toiminnalliseen puistoon. Studio Puisto tuo esiin, että rakentaminen alueella voisi olla myös joustavasti liiketaloudellista; esimerkiksi vuokrattavia majoitusvilloja, sesonkina vuokrattavina, mummonmökkejä, tai vuokrattavia edustus- ja saunarakennuksia. Studio Puisto korostaa, että majoitustoiminnan lomittuminen kyläyhteisöön on lisäarvo, mahdollisuus olla aidosti osa luovaa yhteisöä.

Suunnittelussa on haluttu huomioida myös luontopolut, jotka toisivat luonnon ja järven kaikkien saavutettavaksi. Polkureitistöjä kehittämällä saataisiin alueen hieno luonto paremmin osaksi Lasikylän nähtävyyksiä. Polkua rytmittäisivät tauko- ja oleskelupaikat ja polun varrella voisivat olla myös luonnon keskelle sijoitettavia etätyöpaikkoja tai ympäristötaidetta. 

-Elinvoiman kehittämistyössä on oleellista, että kylätaajama nähdään eri toimijoiden muodostamana kokonaisuutena. Haluammekin innostaa kehittämistyöhön alueen maanomistajia sekä vanhoja ja uusia toimijoita. Tällaisen kehittämistyön yhteisvaikutuksesta on etua laajemmin. Myös pientalorakentamiseen osoitettavien uusien tonttien haluttavuus voi vain vahvistua, kunnanjohtaja Annu Kuusisto kommentoi aluesuunnitelmaa.

Nuutajärven aluesuunnittelun seuraava vaihe on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laatiminen. Sen tarkoituksena on kertoa, miksi kaava laaditaan, miten asia etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa.

Tutustu aluesuunnitelmaan kunnanhallituksen listalta.

Lisätietoja:
kunnanjohtaja Annu Kuusisto
040 335 4200
annu.kuusisto@urjala.fi
 
arkkitehti Emma Johansson
emma@studiopuisto.fi

arkkitehti Heikki Riitahuhta  
heikki@studiopuisto.fi

 

 
 
 
 
 
x