Sisältöön »
 

Ajankohtaista

Lapsi ja nuori äkillisessä kriisissä - ohjeita kohtaamiseen

02.04.2024

Lapsi ja nuori äkillisessä kriisissä - ohjeita kohtaamiseen

Tänään on uutisoitu surullisesta tapahtumasta Vantaan Jokirannan koululla.
Mikäli oppilaat haluavat keskustella asiasta, on koulun henkilökunta sitä varten (oppilashuolto/opettajat).

Alla ohjeistusta miten keskustella lapsen/nuoren kanssa kotona asiasta.
Otteet kriisisuunnitelmasta.

 
Lapsi äkillisessä kriisissä - ohjeita kohtaamiseen 

Anna lapselle oikeaa tietoa – suojaa tietotulvalta 

 • käy lapsen kanssa asiaa läpi
 • kysy, mitä lapsi tietää, mitä ajattelee asiasta, ja mitä juuri hän näki / kuuli / koki
 • kerro mitä itse tiedät
 • selvitä väärinkäsitykset
 • vältä monimutkaista kuvakieltä, älä esim. vertaa kuolemaa uneen tai matkaan
 • suojaa lasta liialta media-altistukselta, rajoita etenkin dramaattisten aistivaikutelmien syntymistä (järkyttävät kuvat, ääniefektit)
 • siirrä omaa uutisten seuraamista myöhäiseen iltaan
 • lapsen suojaamiseksi – hiljennä ääntä kun lapsi on levolla

Anna lapselle aikaa ymmärtää – tee tapahtuneesta toden tuntuinen 

 • ole avoin lapsen kysymyksille
 • juttele kun hän sitä haluaa, mutta älä odota juttutuokioista pitkiä 
 • vahvista lapsen turvallisuuden tunnetta – hän ei ole vaarassa nyt 
 • ole valmis pohtimaan lapsen kanssa kuolemaa ja väkivaltaa, vaikka et itsekään olisi varma vastauksistasi 

Auta lasta selviytymään 

 • anna tilaa vaihteleville tunneilmaisuille ja sille, että ne välillä näyttävät katoavat kokonaan 
 • salli onnettomuusleikit (mm. kuoleminen, onnettomuudet), mutta auta lasta löytämään lohduttava ratkaisu leikkiin 
 • auta lasta käsittelemään myös syyllisyyden ja vihan tunteitaan, kuoleman pelkoa ja muita yllättäviä reaktioita 
 • salli lapsen myötäelää, mutta älä salli vastuun ottamista aikuisen jaksamisesta 
 • näytä omat tunteesi ja kerro että luotat selviytymiseesi niistä huolimatta

Nuori äkillisessä kriisissä - ohjeita kohtaamiseen 

Anna nuorelle oikeaa tietoa 

 • käy nuoren kanssa asiaa läpi
 • kysy, mitä hän tietää, mitä ajattelee asiasta ja mitä hän näki / kuuli / koki 
 • kerro mitä itse tiedät 
 • selvitä väärinkäsitykset 
 • vältä monimutkaista kuvakieltä, älä esim. vertaa kuolemaa uneen tai matkaan 

Ota myös huomioon 

 • henkilökohtaisen ja eläytymisen kautta syntyneen menetyksen tunteet voivat olla yhtä voimakkaita 
 • ole avoin nuoren kysymyksille
 •  juttele kun hän sitä haluaa - älä odota juttutuokioista pitkiä
 • tue nuorta siihen, että asiasta tulee tahattomia muistutuksia eri yhteyksissä tiedotuksen ja keskusteluitten kautta ja että se saattaa aktivoida tunteet
 • pidä kiinni perheen normaalisäännöistä, mm. kotiintuloajoista ja suhteesta alkoholinkäyttöön 

Auta nuorta selviytymään 

 • anna tilaa vaihteleville tunneilmaisuille ja sille, että ne välillä katoavat kokonaan 
 • salli surupohdinnat (mm. kuoleminen, onnettomuudet, hautajaiset) 
 • auta nuorta käsittelemään myös syyllisyyden ja vihan tunteitaan, kuoleman pelkoa ja muita yllättäviä reaktioita 
 • salli nuoren myötäelää, mutta älä salli vastuun ottamista aikuisen jaksamisesta 
 • varmista, että aikuinen on saatavilla, vaikka nuori hakeutuisi korostuneesti ikäistensä seuraa 
 • näytä omat tunteesi ja kerro että luotat selviytymiseesi niistä huolimatta 

 AVIn tukimateriaaleja koulujen kriisitilanteisiin

 
 
 
 
 
x