Sisältöön »
 

Ajankohtaista

Kumppanimme UrAVa ry etsii kahta hanketyöntekijää

14.03.2024

Kumppanimme UrAVa ry etsii kahta hanketyöntekijää

UrAVa ry on eteläisellä Pirkanmaalla toimiva, vuonna 2017 perustettu yhdistys, jonka jäseniä ovat

alueen neljä kuntaa: Akaa, Pälkäne, Urjala ja Valkeakoski. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

alueen työllisyyttä ja auttaa työttömänä olevia työnhakijoita työllistymään yhteistyössä alueen

kuntien kanssa ja kuntien palveluja täydentäen sekä tukien. Yhdistys on toteuttanut

menestyksekkäästi erilaisia typo- ja ESR-rahoitteisia hankkeita.

HANKETYÖNTEKIJÄ OTA ETELÄ-PIRKANMAA - OSAAVA TYÖNANTAJUUS -HANKE (ESR+)

Sijainti: Joustava sijainti, yhdistyksen toimisto Valkeakoskella
 
Hakuaika päättyy: 2.4.2024 23.59
 
Hanketyöntekijä eteläisellä Pirkanmaalla toteutettavaan 3-vuotiseen hankkeeseen toimimaan erityisesti ulkomaalaistaustaisen työvoiman työllistymiseen liittyvissä kysymyksissä, läheisessä yhteistyössä työnantajaorganisaatioiden kanssa.

UrAVa ry:n hallinnoiman ESR+ -rahoitteisen hankkeen
 "OTA Etelä-Pirkanmaa - Osaava työnantajuus" tavoitteena on lisätä työnantajien osaamista monimuotoisen työvoiman (ulkomaalaistaustaiset sekä osatyökykyiset työntekijät) rekrytoinnissa ja työyhteisön osaksi sitouttamisessa. Hankkeen pääkohderyhmä ovat seudun (Akaa, Pälkäne, Urjala, Valkeakoski) työnantajat ja työttömät.

Välillisiä kohderyhmiä ovat kaikki ne alueella toimivat organisaatiot, joiden toimintaa monimuotoisen työvoiman työllistyminen alueelle sivuaa, kuntien lisäksi muun muassa alueella toimivat oppilaitokset ja muut koulutusorganisaatiot, 3. sektorin toimijat, seurakunnat jne.

OTA-hankkeeseen etsitään nyt hanketyöntekijää, jonka vastuulla on ulkomaalaistaustaisen työvoiman työllistämisosaamiseen keskittyvä työ. Hankkeessa tulee työskentelemään myös toinen työntekijä sekä hankepäällikkö.

Rekrytoitavan hanketyöntekijän työhön kuuluu:

 • kehittää yhdessä työnantajien kanssa ulkomaalaistaustaisen työvoiman työllistämiseen liittyviä kokeiluja
 • vastata kokonaisuudessaan e.m. kokeilujen läpiviennistä
 • toimia työnantajien ensisijaisena kontaktina ja tukena käytännön asioissa kokeiluihin liittyen
 • testata hankkeessa luotavaa työnantajakoutsi-mallia toimien itse koutsin roolissa
 • suunnitella ja organisoida ulkomaalaistaustaisen työvoiman työllistämiseen liittyviä koulutuspaketteja
 • osallistua hankeviestinnän suunnitteluun ja tuottaa viestintään materiaalia yhdessä muun hanketiimin kanssa
 • dokumentoida ja raportoida kokeiluissa syntyvät prosessimallit ja parhaat käytännöt
 • laatia erilaisia selvityksiä/koosteita hankkeen tavoitteisiin liittyen osallistua tarpeen ja resurssien mukaan kaikkeen hankkeen toimintaan hankepäällikön ohjeiden mukaisesti.

Odotamme

 • vahvaa kokemusta kehittämistyöstä
 • kokemusta hanketyöstä
 • itsenäistä ja aloitteellista työotetta
 • tietämystä työllisyyskysymyksistä (työllisyydenhoito, työllistäminen)
 • tietämystä ulkomaalaistaustaisen työvoiman työllistämiseen liittyvistä erityispiirteistä
 • koulutuskokemusta, hyviä esiintymistaitoja
 • kokemusta työskentelystä yritysten kanssa
 • oman auton käyttömahdollisuutta (työssä liikutaan kaikkien neljän kunnan alueella)

Katsomme eduksi

 • hyvä viestintäosaaminen
 • kokemus verkostotyöstä
 • kokemus kuntien kanssa toimimisesta

Tarjoamme

 • kannustavan ja rennon työyhteisön
 • hanketiimin tuen
 • vapauden suunnitella oma työ
 • joustavan työnantajan
 • työterveyshuollon
 • Smartum-setelit
 • etätyömahdollisuuden työtilanteen salliessa
 • kilometrikorvaukset oman auton käytöstä
 • hyvän näköalapaikan seudun työ- ja elinkeinoelämään

Lue lisää 


Hanketyöntekijä OTA Etelä-Pirkanmaa - Osaava työnantajuus -hanke (ESR+)

Sijainti: Joustava sijainti, yhdistyksen toimisto Valkeakoskella
 
Hakuaika päättyy: 2.4.2024 23.59
 
Hankkeeseen etsitään nyt hanketyöntekijää, jonka vastuulla on osatyökykyisen työvoiman rekrytointiosaamiseen keskittyvä työ. Hankkeessa tulee työskentelemään kaksi hanketyöntekijää ja hankepäällikkö.

Hanketyöntekijän työhön kuuluu

 • kehittää yhteistyössä työnantajien kanssa osa- ja täsmätyökykyisten palvelumallia kokeilujen kautta
 • vastata kokonaisuudessaan kokeilujen läpiviennistä
 • toimia työnantajien ensisijaisena kontaktina ja tukena käytännön asioissa
 • toimia ja rakentaa osaltaan verkostoa osa- ja täsmätyökykyisen sekä osatyöhaluisen työvoiman käytön tueksi
 • toimia vahvassa yhteistyössä kuntien työllisyyspalvelujen kanssa
 • suunnitella aiheeseen liittyviä koulutuspaketteja ja organisoida koulutuksia
 • toimia koutsin roolissa työnantajakoutsauksen kokeiluissa omalla osa-alueellaan ja hankkia yritykset kokeiluun mukaan.
 • osallistua viestinnän suunnitteluun ja tuottaa viestintään materiaalia yhdessä muun hanketiimin kanssa
 • toteuttaa selvitys alueen työnhakijoiden kiinnostuksesta osa-aikaista työskentelyä kohtaan yhteistyössä työllisyydenhoidon ekosysteemin kanssa
 • toteuttaa selvitys mahdollisesta seudullisesta osa- ja määräaikaisen työn "työtorista" ja laatia yhdessä hankepäällikön kanssa asiasta esitys eteenpäin potentiaalisille toteuttajatahoille esiteltäväksi
 • dokumentoida ja raportoida kokeiluissa syntyvät prosessimallit ja parhaat käytännöt
 • osallistua tarpeen ja resurssien mukaan kaikkeen hankkeen toimintaan hankepäällikön ohjeiden mukaisesti


Odotamme

 • vahvaa kokemusta kehittämistyöstä
 • kokemusta hanketyöstä
 • itsenäistä ja aloitteellista työotetta
 • tietämystä työllisyyskysymyksistä (työllisyydenhoito, työllistäminen)
 • tietämystä osatyökykyisen työvoiman työllistämiseen liittyvistä erityispiirteistä
 • koulutuskokemusta
 • kokemusta työskentelystä yritysten kanssa
 • oman auton käyttömahdollisuutta (työssä liikutaan kaikkien neljän kunnan alueella)


Katsomme eduksi

 • hyvä viestintäosaaminen
 • kokemus verkostotyöstä
 • kokemus kuntien kanssa toimimisesta

Tarjoamme

 • kannustavan ja rennon työyhteisön
 • hanketiimin tuen
 • vapauden suunnitella oma työ
 • joustavan työnantajan
 • työterveyshuollon
 • Smartum-setelit
 • etätyömahdollisuuden työtilanteen salliessa
 • kilometrikorvaukset oman auton käytöstä
 • hyvän näköalapaikan seudun työ- ja elinkeinoelämään 
 
 
 
 
x