Sisältöön »
 

Ajankohtaista

Urjala luontotyön edelläkävijäkuntien joukkoon

30.01.2024

Urjala luontotyön edelläkävijäkuntien joukkoon

Kunnat ovat avainasemassa luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä ja edistämisessä. Urjalassa jo tehtyä luontotyötä vahvistetaan ja systematisoidaan liittymällä Luontoviisaat kunnat –verkostoon yhdessä Akaan ja Valkeakosken kanssa.  

Tavoitteelliseen toimintaan tähtäävä verkosto 

Kuntien luontotyön tueksi on alkuvuodesta 2023 perustettu Suomen ympäristökeskuksen SYKE:n ja Kuntaliiton yhdessä ylläpitämä Luontoviisaat kunnat -verkosto. Verkoston tavoitteena on kerätä tavoitteelliseen luontotyöhön tähtääviä kuntia yhteen ja edistää kunnissa tehtävää luonnonsuojelu- ja luonnon monimuotoisuustyötä. 

 Verkostoon sitoutumalla Urjala liittyi luontotyön edelläkävijäkuntien joukkoon ensimmäisten suomalaiskuntien joukossa. Verkostoon kuuluvat tällä hetkellä Etelä-Pirkanmaan kuntien lisäksi Janakkala, Vihti ja Espoo. Urjalan kunnanvaltuusto päätti asiasta kokouksessaan 2.10.2023.

 “Luonnon monimuotoisuuden edistäminen on Urjalassa uusi aihe, jota ollaan nyt ottamassa haltuun. Opettelemme yhdessä sisäistämään luonnon monimuotoisuuden merkitystä ja jokaisen oman toiminnan vaikutuksia sen kannalta. Voisimme esimerkiksi Urjalassa pikkuhiljaa kokeilla nurmialueiden muuttamista niityiksi, mikä vähentää päästöjä, hoitokustannuksia ja torjunta-aineiden käyttöä”, kertoo Urjalan kunnanjohtaja Annu Kuusisto

 

Merkitys tunnistettu strategiassa

Luontoviisaat kunnat -verkostoon liittyvillä kunnilla on neljä vuotta aikaa täyttää verkoston asettamat kriteerit hyväksymisen jälkeen. Tavoitteellisen Luontoviisaat kunnat -verkoston kriteereillä tarkoitetaan kuntien luontokadon hillintätoimia ja linjauksia, joilla kunta uskottavasti sitoutuu vähentämään oman toimintansa luontoa heikentäviä vaikutuksia ja edistämään luonnon monimuotoisuutta. Johtavan ympäristötarkastaja Ida Salmisen mukaan luontotyö kytkeytyy vahvasti kunnan strategisiin linjauksiin: 

 ”Urjalan strategisena visiona on kukkiva Urjala, joka kantaa vastuuta ympäristöstä toimimalla ekologisesti. Verkostoon liittymisen myötä tullaan laatimaan tavoitteet ja toimenpiteet luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä tekemään sen eteen tehtävää työtä entistä näkyvämmäksi.” 

 Jo tehdyn luontotyön kartoittamiseksi ja mahdollisten uusien toimenpiteiden ideoimiseksi Urjalassa toteutetaan koko kuntaorganisaatiota koskeva luonnon monimuotoisuusselvitys opinnäytetyönä vuoden 2024 aikana.  

 Oman toimintansa lisäksi kunta sitoutuu vaikuttamaan alueensa toimijoihin kuten asukkaisiin, yrityksiin, maa- ja metsätalousyrittäjiin sekä vapaa-ajan asukkaisiin siten, että alueen toimijoiden tietoisuus luonnon monimuotoisuudesta lisääntyy. 

Luontoviisaat kunnat

Lisätiedot:
Salla Syrjänen
ympäristötarkastaja
040 335 6068 
salla.syrjanen@valkeakoski.fi 

 

Mistä on kyse?

Luontokadolla tarkoitetaan ihmisen toiminnasta johtuvaa lajien häviämistä ja luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin heikkenemistä. Luontokato on uhka luonnosta saataville ekosysteemipalveluille, kuten ravintokasvien pölytykselle, ravinteiden kierrolle, puhtaalle juomavedelle, tulvien torjunnalle, raaka-aineiden ja lääkkeiden saatavuudelle sekä hiilinieluille. Monimuotoinen luonto myös edesauttaa ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumista. Luontokato on maailmanlaajuisesti tunnistettu ongelma ja sen pysäyttäminen on kansainvälinen tavoite.  

EU:n biodiversiteettistrategian ja parhaillaan valmisteilla olevan Suomen kansallisen luonnon monimuotoisuusstrategian tavoitteena on pysäyttää luontokato ja kääntää luonnon monimuotoisuuden kehitys myönteiseksi vuoteen 2030 mennessä.

Vuonna 2022 valmistunut Pirkanmaan LUMO - luonnon monimuotoisuusohjelma 2022-2030 on ensimmäinen alueellinen luonnon monimuotoisuusohjelma Suomessa.  

Luontoviisaat kunnat verkosto pyrkii hillitsemään luontokatoa, edistämään luonnon monimuotoisuutta ja vähentämään luontoa heikentävää toimintaa sekä kehittämään kokonaisvaltaisesti kuntien luontotoimintaa. Verkostoa ylläpitävät Suomen ympäristökeskus ja Kuntaliitto. Luontoviisaat kunnat

Urjalan kunnan ilmasto- ja luontotyön etenemistä voi seurata ilmastovahti-palvelusta

Urjalan ilmastovahti

 

 
 
 
 
 
x