Sisältöön »
 
 

Ajankohtaista

Eduskuntavaalit 2023

17.03.2023

Eduskuntavaalit 2023

Huhtikuun 2. päivänä 2023 toimitettavia eduskuntavaaleja varten Urjalan kunta muodostaa yhden äänestysalueen. Vaalipäivän äänestyspaikkana on Urjalan kunnantalo, käyntiosoite Tampereentie 6, Urjala. Vaalihuoneisto on avoinna klo 9–20. Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana 22.–28.3.2023 toimii Urjalan kunnantalo, käyntiosoite Tampereentie 6, Urjala.

Kunnantalo on avoinna ennakkoäänestystä varten seuraavasti:
ke–pe 22.–24.3.2023 klo 9–16
la–su 25.–26.3.2023 klo 11–15
ma 27.3.2023 klo 9–16
ti 28.3.2023 klo 9–18

Ennakkoäänestys kotona (kotiäänestys)

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikalle, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, jonka äänestysalueen äänioikeusrekisteriin hänet on merkitty. Kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja (laissa 937/2005 tarkoitettu omaishoitaja) voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Muut perheenjäsenet eivät voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.
Kotiäänestykseen oikeutetun on ilmoitettava halukkuudestaan äänestää ennakolta kotonaan kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle, osoite 
Tampereentie 6, 31760 Urjala, puh. 040 335 4201 viimeistään tiistaina 21.3.2023 ennen kello 16.00. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Kirjallinen ilmoitus voidaan tehdä käyttäen tarkoitusta varten laadittua lomaketta, jota on saatavana Urjalan kunnantalolta ja internetosoitteessa http://vaalit.fi/aanestaminen-kotona.
Kotiäänestys tapahtuu ennakkoäänestysaikana ja henkilölle ilmoitetaan ajankohta, jolloin äänestys hänen kohdallaan tapahtuu. 

Henkilöllisyyden todistaminen

Äänestäjä on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä. Hänen tulee ottaa mukaansa äänestyspaikalle kuvallinen henkilöllisyystodistus (henkilökortti, passi, ajokortti tai muu vastaava asiakirja). Mikäli äänestäjällä ei ole tällaista asiakirjaa, poliisi voi myöntää äänestämistä varten maksuttoman, väliaikaisen henkilökortin. Tätä varten tarvitset kaksi enintään kuusi kuukautta vanhaa passikuvaa
 
 
 
 
 
x