Sisältöön »
 
 

Ajankohtaista

Kunnanjohtajan mietteitä Nuutajärven suunniteltuihin tonttiostoihin liittyen

02.03.2023

Kunnanjohtajan mietteitä Nuutajärven suunniteltuihin tonttiostoihin liittyen

(Alla oleva teksti on julkaistu myös Urjalan Sanomissa)

Viime päivinä on käyty vilkasta keskustelua siitä, että tuleeko kunnan ostaa Nuutajärveltä maata vai ei.  Keskustelu on ollut monisävyistä, mikä on ymmärrettävää.  

Urjalan kunnan taloustilanne on aidosti heikkenevä. Meillä ei myöskään juurikaan ole kertyneitä ylijäämiä menneiltä vuosilta. Kuluvan vuoden talousarvio sekä suunnitelmavuodet huomioituna kunnan tulisi tasapainottaa talouttaan vähintään 1,7 miljoonaa euroa. Miten saisimme taloutemme sellaiseksi, jota itsenäiseltä kunnalta edellytetään? Kurottava summa on pienelle kunnalle niin suuri, että pelkällä säästämisellä emme saa talouttamme tasapainoon. Mahdollisuutena tulee nähdä myös tulopuolen vahvistaminen.

Kunnan tulot perustuvat valtionosuuksiin sekä kuntalaisiltamme kerättävään kunnallisveroon. Näköpiirissä ei ole valtionosuuksien kasvua peruskuntien hyväksi. Valtion rahoitusta tullaan todennäköisesti ensisijaisesti ohjaamaan taloutensa kanssa niin ikään kipuileville hyvinvointialueille.   Kunnallisvero Urjalassa on asukasta kohden keskimääräistä alhaisempi. Tämä asettaa meille rahoituksellisen haasteen. Vaikka emme tavoittelisi kuntana kasvua, tulee meidän tehdä aktiivisia toimenpiteitä, jotta pysymme leivän syrjässä kiinni. Tarvitsemme uusia ihmisiä kuntaan. Vuonna 2022 kuntalaistemme määrä laski 99 henkilöllä (kuolleet 77, syntyneet 24, nettomuutto -47).

Näinä aikoina rakentaminen on usein harvojen oikeus, mutta edelleen rakentamista tapahtuu. Urjalan kunnalla ei valitettavasti ole tällä hetkellä sellaisia tontteja, jotka kiinnostavat suurta osaa rakentajista. Olisi ehkä myös näköalatonta linjata, että nykyiset tontit tulisi ensin myydä, ennen kuin uusia on mahdollista hankkia. Haastan kaikki asumattomien kiinteistöjen omistajat tarjoamaan kiinteistöjään myyntiin remontti-intoisille uusille mahdollisille kuntalaisille!

Miksi Nuutajärven asemakaavamaat ovat nyt päätöksenteossa? Muun muassa Nuutajärvellä ja Ruokolassa sijaitsee kunnan asemakaavoittamia maita, jotka eivät ole kunnan omistuksessa eivätkä muunkaan yhteistyösopimuksen piirissä. Uusiakin alueita on mahdollista kaavoittaa, mutta kaavoitusprosessi kestää useamman vuoden. Hyväksytyn strategiamme mukaista on, että kunta huomioi kehitysprosessin alla olevia alueita. Yksityinen toimija investoi tällä hetkellä kuntaamme ja juuri Nuutajärvelle merkittävästi. Nuutajärvi kiinnostaa myös tilastojen valossa kunnan ulkopuolelta tulevia henkilöitä. Rannassa olevalla tonttimaalla on mahdollista rahoittaa osa rivitalojen purkamisesta.  Maaperän aiheuttama riski on tiedostettu ja vastuukysymyksiä parhaillaan tarkennetaan. 

Luottamushenkilöt tekevät kuntalaisten antamalla mandaatilla päätökset kuntaa kehittävistä toimenpiteistä sekä siedettävästä riskitasosta suhteessa mahdollisuuksiin. Näin kunta toimii. Tärkeää on, että esityksiä kunnan kehittämiseksi tehdään nyt ja tulevaisuudessakin. ”Puhalletaan yhteen hiileen” nousi vanhana sanontana kuntastrategiamme keskiöön. Aivan jokaista tarvitaan elinvoimaisen ja kukkivan Urjalan rakentamisessa, jonne uudetkin kuntalaiset ovat lämpimästi tervetulleita!

Ystävällisesti, 

Annu Kuusisto

kunnanjohtaja

 
 
 
 
 
x