Sisältöön »
 
 

Ajankohtaista

Katualueiden kasvillisuuden poisto

26.10.2022

Katualueiden kasvillisuuden poisto

Urjalan kunta suorittaa asemakaava-alueen katualueilla raivauksia kaatamalla ja karsimalla puita sekä pensaista niiden varresta. Työ kestää arviolta kaksi viikkoa ja sen aikana käydään läpi kaikki asemakaava-alueiden kadut ja kevyen liikenteen väylät.

Toimenpiteellä avarretaan katualueita vastaamaan niille määrättyä kasvillisuudesta vapaana pidettävää aluetta.  Ajoradoilla kasvillisuudesta vapaana pidettävä alue ulottuu 4,8 metrin korkeuteen ja sivusuunnassa 0,5 m päällysteen ulkopuolelle. Kevyen liikenteen väylillä vastaavat mitat ovat 4,0 m ja 0,5 m.

Puiden ja pensaiden siistinä pitäminen kuuluu kunnossapitolain mukaan tontinomistajalle tontilla olevan kasvillisuuden osalta. Omistajan pitäisi siis huolehtia, että edellä kerrotut kasvillisuudesta vapaan alueen mitat liikenneväylillä oman tontin kohdalla täyttyvät. Kunta suorittaa kuitenkin nyt raivauksen omalla kustannuksellaan, jotta jatkossa tontinomistajan on helpompi huolehtia velvoitteistaan.
 
 
 
 
 
 
x