Sisältöön »
 
 

Ajankohtaista

Hyvää kansallista veteraanipäivää!

27.04.2022

Hyvää kansallista veteraanipäivää!

Sotiemme veteraaneja kunnioitettiin ja kiitettiin tänään keskiviikkona 27.4. seppeleenlaskulla sankarihaudoille Halkivahassa ja Laukeelassa. Lisäksi Urjalan kunta muisti kuntamme veteraaneja henkilökohtaisesti. 

Kansallisen veteraanipäivän tervehdykset

Seurakuntapastori Olavi Rissanen

"Suomessa olemme saaneet elää pitkää rauhan aikaa hyvässä ja turvallisessa yhteiskunnassa. Paljon on toki vielä tehtävää, mutta se hyvä, mistä olemme saaneet nauttia, perustuu sille pohjalle ja työlle, jonka edelliset sukupolvet ovat tätä maata rakentaessaan tehneet. Erityisen suuri kiitos kuuluukin sotiemme veteraaneille, jotka henkensä uhalla, jotkut sen hinnalla puolustivat tätä maata, jotta Suomi säilytti itsenäisyytensä ja sen kansa sai elää vapaana.

Nyt sodan kauhut ovat palanneet takaisin Eurooppaan, vaikka toisin toivoimme. Olemme eläneet niin pitkään rauhan aikaa, että olemme alkaneet ottaa tilanteen itsestäänselvyytenä. Olemme totuttautuneet ajatukseen, että sotia ei enää tarvitse käydä, vaan kaikki ristiriidat ovat sellaisia, jotka voidaan ratkaista keskustelemalla. Paratiisissa on helppoa olla pyhimys, niin kuin sananlasku kuuluu. Tämä harhaluulo on nyt jälleen murrettu.

Kristillisessä perinteessä on ollut vahvana kehotus rauhaan ja väkivallattomuuteen. Jeesus näytti meille esimerkin omalla elämällään uhrautuvasta rakkaudesta. Jeesuksen opetuksissa korostui ihanne rauhasta: ” Joka miekkaan tarttuu, se miekkaan kaatuu.” 

Kristinuskossa kantavimpana periaatteena on pyrkimys hyvyyteen ja lähimmäisenrakkauteen. Siksi on myös ajateltu, että tarvittaessa esivallalla on myös oikeus ja velvollisuus tehdä tarvittavat toimenpiteet ihmisten elämän suojelemiseksi. Sota on siis kristillisen teologian mukaan oikeutettua, jos:

1. Sodassa on kyse puolustautumisesta, viimeisestä keinosta ja pienemmän pahan valitsemisesta

2. Sota on laillisen esivallan toimenpide elintärkeiden arvojen suojelemiseksi

3. Sotaan ryhdytään vasta, kun vihollisen hyökkäys on väistämätön ja kun

rauhanomaiset keinot tai korkeampaan kansainväliseen tahoon vetoaminen eivät tuota tulosta

4. Sodalla pyritään palauttamaan rauha tai estämään ilmeinen vääryys eikä sillä aseteta uhanalaisiksi suurempia arvoja kuin ne, joita tahdotaan suojella

5. Sodassa käytetyt keinot ovat eettisesti oikeita, eivätkä aiheuta tarpeetonta hävitystä, kärsimystä ja verenvuodatusta.

                                                                                                                    (sotilaspastori Jukka Seppänen,  Sotilaan pyhät hetket)

Näiden periaatteiden täytyttyä on siis oikeutettua tarttua aseisiin, ja näiden periaatteiden mukaisesti myös veteraanit suojelivat itsenäisyyttämme. 

Samoin käsitykseni mukaan nämä periaatteet pätevät Ukrainassa, jossa oman talvisotamme tavoin valtio joutuu puolustamaan itsenäisyyttään hyökkäystä vastaan. Pappina ja kristittynä toivon rauhaa, mutta samalla tunnustan, että joskus ei ole muuta vaihtoehtoa, kun puolustaa itseään ja läheisiään. Toivonkin Jumalan siunausta Ukrainalle ja sen kansalle heidän oikeutetussa puolustussodassaan.

Hyvä paikalla oleva seurakunta. Olkaamme kiitollisia siitä työstä, jonka veteraanit ovat tehneet maamme eteen. Samalla muistakaamme, että tämä työ ei ole ohi, vaan jokaisen sukupolven tulee yhä uudelleen tehdä oma osuutensa Suomen rakentamiseksi ja puolustamiseksi. Jumala meitä tässä auttakoon.


Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Joona Paija:

Arvoisat sotaveteraanit, sotainvalidit, lotat, heidän omaisensa sekä muut kuulijat.

Talvi- ja jatkosodan aikana tehtiin ne uroteot, jotka mahdollistavat meidän seisomisen tässä juuri nyt. Ja tänään, me pyhitämme tämän päivän näiden tekojen, sekä erityisesti tekijöiden muistelulle.

Kansallista veteraanipäivää vietetään Lapin sodan päättymisen päivänä. Kyseisenä päivänä aseet laskettiin Suomen maaperällä, eikä niitä ole sen jälkeen tarvittu lähes kahdeksaankymmeneen vuoteen. Toivottavasti ei tarvita tulevaisuudessakaan. Sillä sota on silmitöntä väkivaltaa, jossa ihmisarvo on tuntematon käsite. Sitä ei toivo kenenkään kokevan.

Vietämme kuitenkin tätä veteraanipäivää varsin poikkeuksellisissa merkeissä. Ukrainassa eletään nyt niitä samoja hetkiä, mitä Suomessa marras-joulukuussa vuonna 1939. Ehkä juuri siksi Venäjän häikäilemätön hyökkäys Ukrainaan koskettaa varsin syvästi juuri meitä suomalaisia. Minun sukupolveni alkaa olla ensimmäisiä, keillä ei ole välttämättä mitään, edes epäsuoraa kosketusta Suomen käymiin sotiin ja sotaveteraaneihin. Enää ei välttämättä edes ymmärretä, mitä varten esimerkiksi puolustusvoimia tarvitaan.

Vuonna 2014 alkanut Ukrainan kriisi eskaloitui täysimittaiseksi sodaksi kaksi kuukautta ja kaksi päivää sitten. Se olkoon muistutus siitä, että puolustusvoimia tarvitaan myös kunnioittaaksemme sotaveteraaneja. Jotta he voivat tiedostaa, että heidän työnsä ja uhrauksensa eivät menneet hukkaan, vaan me pyrimme pitämään niistä huolta ja säilyttämään ne viimeiseen asti. Samaan aikaan meidän tulee kääntää katse Ukrainaan ja antaa sinne kaikki tarvittava sotilaallinen ja humanitaarinen apu, jotta he voivat tiedostaa, etteivät hekään taistele turhaan. Sillä Ukraina sotii nyt koko Euroopan puolesta. Sieltä tulevat sotaveteraanit ja kaatuneet tullaan muistamaan paitsi Ukrainan, myös lännen liberaalin demokratian puolustajina. Niin kuin me muistamme omat veteraanimme Suomen itsenäisyyden puolustajina.

Viime vuodet ovat olleet poikkeuksellisen raskaita, etenkin ikäihmisille ja sitä myötä veteraaneille myös. Onneksemme ajat ovat toivottavasti pikkuhiljaa helpottamassa, ja pääsemme kohti normaalimpaa elämää. Sillä on erityisen tärkeää, että neljän seinän sisään lukittautumisen sijaan veteraanit pääsisivät viettämään loppuja elinpäiviään mukavasti ja arvokkaasti. Kohtaamiset nuorempien sekä veteraanien välillä ovat paras keino viedä isänmaan puolustamisen perintöä eteenpäin.

Pitäkäämme siis mielessämme historia ja sen opit. Pitäkäämme mielessä ne uhraukset mitä sotaveteraanit tekivät Suomen itsenäisyyden eteen, ja mitä Ukrainassa tulevat veteraanit tekevät tällä hetkellä koskemattomuutensa suojelemiseksi. Pitäkäämme erityisen kirkkaana mielessä tämän päivän tarkoitus pysähtyä edes hetkeksi muistelemaan itsenäisyytemme hintaa, jonka sotaveteraanit ja kaatuneet maksoivat.

Kiitos.


 
 
 
 
 
 
x