Sisältöön »
 
 

Ajankohtaista

Urjalan kunnan koronatiedote – Koronarajoitukset kevenevät Pirkanmaalla 5.2. alkaen

04.02.2022

Urjalan kunnan koronatiedote – Koronarajoitukset kevenevät Pirkanmaalla 5.2. alkaen

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntien ja Punkalaitumen kunnan alueella voidaan 5.2. alkaen sisätiloissa järjestää sellaisia yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joissa tilaisuuden henkilömäärä on korkeintaan 50 % kyseisessä tilassa sallittujen henkilöiden enimmäismäärästä. Ulkona järjestettäviä yleisötilaisuuksia ei rajoiteta. Päätös on voimassa 5.2. – 18.2.2022.

Pirkanmaalla voimassa ollut tartuntatautilain 58 g pykälän mukainen määräys tiettyjen asiakas- ja yleisötilojen sulkemisesta päättyy 4.2.2022 eikä sitä jatketa.

Alueella on kuitenkin 20.2.2022 asti voimassa tartuntalain 58 d pykälään perustuva päätös tilojen terveysturvallisesta käytöstä. Päätöksen mukaan tilojen käyttö on järjestettävä niin, että osallistujien ja seurueiden välillä voidaan ehkäistä lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä. Toimija voi toteuttaa velvoitteensa toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. Riskiä voi alentaa esimerkiksi edellyttämällä kasvomaskin käyttöä, tehostamalla ilmanvaihtoa, rajoittamalla asiakasmäärää, porrastamalla kävijöiden osallistumista tai sijoittelemalla asiakaspaikat aiempaa väljemmin.

Toimenpiteistä, joilla lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä ehkäistään, pitää tehdä kirjallinen suunnitelma. Suunnitelman täytyy olla tiloissa esillä siten, että asiakkaat ja toimintaan osallistuvat näkevät sen. Koronapassin käyttöä on rajoitettu valtioneuvoston asetuksella määräaikaisesti ajalla 30.12.2021 – 15.2.2022. Tänä aikana koronapassia ei voi käyttää yleisötilaisuuksissa ja asiakastiloissa vaihtoehtona alueellisille rajoituksille.

Urjalan kunnan liikunta-, sauna- ym. tiloissa toimintaa järjestäviltä toimijoilta edellytetään kirjallista suunnitelmaa siitä, millä tavoin toiminta jatkuu terveysturvallisesti. Suunnitelman tulee olla osallistujien nähtävillä ja esitettävä tarvittaessa kunnan valvoville viranomaisille. Mikäli toiminta pystytään toteuttamaan terveysturvallisesti, toiminta voi jatkua normaalisti.

Aluehallintovirasto muistuttaa, että rajoitusten suunnitelman mukainen purkaminen edellyttää kansalaisilta vastuullista toimintaa. Maskien käyttäminen, hygieniakäytännöistä ja rokotussuojasta huolehtiminen, sekä lähikontaktien suositusten mukainen välttäminen on edelleen tärkeää.

Lisätiedot: Aluehallintoviraston tiedote https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69931571

 
 
 
 
 
 
x