Sisältöön »
 
 

Ajankohtaista

Urjalan kunnan koronasuositukset 2.12.2020 alkaen

01.12.2020

Urjalan kunnan koronasuositukset 2.12.2020 alkaen

Urjalan kunnassa noudatetaan Pirkanmaan koronanyrkin suosituksia. Suositukset päivitetään viikoittain. Kunnan valmiusjohtoryhmä seuraa suosituksia ja päivittää ohjeistusta tarpeen mu-kaan.

Urjalassa koronatilanne on toistaiseksi rauhallinen mutta Pirkanmaalla on suuri riski siirtyä le-viämisvaiheeseen.

Kunnan suositukset 2.12. alkaen ovat:

 • Julkisissa sisätiloissa, museoissa sekä yksityistilaisuuksissa osallistujamäärä suositel-laan rajattavaksi 2.-21.12. korkeintaan kymmeneen henkilöön. Kaikissa yleisötilaisuuk-sissa suositellaan noudatettavan korkeintaan 10 hengen rajaa.
 • Julkisia ja yksityisiä sisäliikuntatiloja suositellaan suljettavaksi 2.-21.12. Urjalan kunnan sisäliikuntatilat, mukaan lukien kuntosalit, suljetaan suosituksen mukaisesti kokonaan.
 • Aikuisten joukkueurheilun ja kontakti- ja kamppailulajien suositusta tauottamisesta jatke-taan 21.12. asti.
 • Urjalan nuorisotilat suljetaan 2.12.2020 – 7.1.2021 väliseksi ajaksi.
 • Kuntouttavaa työtoimintaa ja Narikkatoimintaa jatketaan poikkeusjärjestelyin.
 • Urjalan kirjastot tarjoavat suosituksen mukaisesti rajattua palvelua vain lainaustoimintaa varten 2.-21.12.
 • Yleiset saunat suositellaan suljettaviksi 2.-21.12.
 • Kansalaisopistojen ja taiteen perusopetuksen kausi suositellaan päätettäväksi tai siirret-täväksi etäopetukseksi 2.-21.12.
 • Tarpeetonta matkustamista suositellaan välttämään erityisesti leviämisvaiheen maakun-tiin (tällä hetkellä esim. Kanta-Häme ja Uusimaa)
 • Varhaiskasvatus ja perusopetus: ei muutoksia aiempiin suosituksiin.
 • Toisen asteen opetus jatkuu lähiopetuksena. Kasvomaskien käyttöön on vahva suositus. Koulu tiedottaa perheitä tarkemmista käytännöistä.
 • Koulukuljetuksissa kuljettajia suositellaan käyttämään maskia.

Aiemmin annetut suositukset kasvomaskien käytöstä ja etätyöstä sekä sosiaali- ja terveyden-huollon yksiköiden vierailuja koskevat rajoitukset pysyvät voimassa. Sosiaali- ja terveydenhuol-lon palvelut tarjotaan asiakkaille edelleen ensisijaisesti lähipalveluina.


Valmiusjohtoryhmän muistio

 
 
 
 
 
 
x