Sisältöön »
 
 

Ajankohtaista

Pirkanmaan kunnat valmistautuvat työllisyyden kuntakokeiluun

04.12.2020

Pirkanmaan kunnat valmistautuvat työllisyyden kuntakokeiluun

Pirkanmaan kunnat valmistautuvat parhaillaan maaliskuussa 2021 alkavaan Pirkanmaan työllisyyden edistämisen kuntakokeiluun. Lähiaikoina urjala.fi-verkkosivujen yhteyteen valmistuu oma sivu, josta saat tarkempaa tietoa maakuntaa koskevasta kuntakokeilusta.

Työllisyyden kuntakokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja ohjautumista koulutukseen. Samalla etsitään uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeiluissa on tarkoitus kehittää palveluja, jotka tukevat työnhakijan työllistymistä sekä palvelumalleja, joissa asiakkaan tilanne ja palveluntarve huomioidaan yksilöllisesti.  

Kokeilun aikana työllisyyden edistämisen vastuu ja siihen liittyvä toimivalta siirretään osittain TE-toimistoilta kuntien tehtäväksi 1.3.2021–30.6.2023 väliseksi ajaksi.
Kuntien vastuulle siirtyvät työnhakijat saavat tiedon siirrosta henkilökohtaisesti.

Kokeilun kohderyhmään kuuluvat:

• työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan

• kaikki alle 30-vuotiaat riippumatta siitä, saavatko he työmarkkinatukea, työttömyyspäivärahan peruspäivärahaa vai ansiopäivärahaa

• kaikki vieraskieliset ja maahanmuuttajat iästä ja työttömyyteensä liittyvästä etuudesta riippumatta.  

Työllisyyden kuntakokeilut järjestetään 1.3.2021–30.6.2023. Eduskunta päättää kokeilulain hyväksymisestä loppuvuoden 2020 aikana. Kuntakokeiluun voit tutustua myös TE-palvelujen verkkosivuilla.

Ulkoinen linkkiTE-palvelut - kuntakokeilu

Lisätietoja

Työllisyyspäällikkö
Suvi Kainu
040 335 4316
suvi.kainu@urjala.fi

 
 
 
 
 
 
x