Sisältöön »
 
 

Ajankohtaista

Pirkanmaan ELY-keskuksesta voi hakea avustuksia

26.10.2021

Pirkanmaan ELY-keskuksesta voi hakea avustuksia

Pirkanmaan ELY-keskuksesta voi hakea harkinnanvaraista avustusta 18.10. - 30.11.2021 välisenä aikana. Lisäksi Pirkanmaalle voi hakea avustuksia myös muista ELY-keskuksista.

Pirkanmaan ELY-keskuksesta voi hakea harkinnanvaraista avustusta seuraaviin tarkoituksiin:

 • rakennusperinnön hoitoon
 • saariston ympäristönhoitoon
 • pohjavesialueiden suojelusuunnitelmiin
 • vesistökunnostusten ja vesienhoidon toimenpiteiden toteuttamiseen
 • vesitalouteen ja vesiluonnonvarojen kestävään käyttöön

Lisäksi seuraavat ELY-keskukset myöntävät keskitetysti avustuksia alla oleviin teemoihin:

 • maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämiseen (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)
 • kaupunkivesien hallintaan ja haitallisten aineiden vähentämiseen (Etelä-Savon ELY-keskus)
 • kalataloudellisiin kunnostuksiin (Pohjois-Savon ELY-keskus)
 • haitallisten vieraslajien torjuntaan (Kainuun ELY-keskus)
 • ympäristökasvatus- ja -valistushankkeisiin (Keski-Suomen ELY-keskus)
 • Kunta- ja Järjestö-Helmi (Uudenmaan ELY-keskus)

Lisätiedot ja hakuohjeet


 
 
 
 
 
 
x