Sisältöön »
 
 

Ajankohtaista

OPPIMISEN TUEN JA INKLUUSION KEHITTÄMISEN -HANKE

15.10.2021

OPPIMISEN TUEN JA INKLUUSION KEHITTÄMISEN -HANKE

Valtion erityisavustus on tarkoitettu neljän kunnan muodostaman verkoston oppimisen tuen ja inkluusion kehittämiseen esi- ja perusopetuksessa vuosille 2021-2022. 

Pienten kuntien kehittämisverkoston muodostavat Akaan kaupunki sekä Hämeenkyrön, Pälkäneen ja Urjalan kunnat. 

 

Oppimisen tuen ja inkluusion kehittämisen -hankkeessa verkoston kunnissa kehitetään ja yhtenäistetään oppimisen ja koulunkäynnin tukeen ja inkluusion toimeenpanoon liittyviä käytänteitä. Hankkeessa selvitetään kuntien kolmiportaisen tuen käytänteet, tuen prosessit ja kehittämisen kohteet. Tavoitteena on, että oppilas saa tarvitsemansa tuen yhtenäisten periaatteiden mukaisesti ja yhdenvertaisesti tuen ollessa oikea-aikaista, suunnitelmallista, moniammatillista ja läpinäkyvää. Hankkeessa on tarkoitus myös selventää ja kirjata varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen nivelvaiheisiin liittyvät tiedonsiirron käytänteet. Hankkeen aikana koulutetaan henkilöstöä ja edistetään monialaista yhteistyötä oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tukemiseksi.

Oppimisen tuen ja inkluusion kehittämisen -hankkeen koulutuskokonaisuudet:

  • perusopetuksen koulutukset
  • johdon koulutukset
  • oppilashuollon koulutukset
  • erityisopetuksen koulutukset
  • esi- ja alkuopetuksen koulutukset
  • koulunkäynnin ohjaajien koulutukset

Oppimisen tuen ja inkluusion kehittämisen -hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Hanke toteutetaan aikavälillä elokuu 2021 - joulukuu 2022.

Hankkeen yhteyshenkilö:

 
 
 
 
 
 
x