Sisältöön »
 
 

Ajankohtaista

Pelastustoimi on osa hyvinvointialueuudistusta - työtä koordinoi pelastustoimen jaosto

15.10.2021

Pelastustoimi on osa hyvinvointialueuudistusta - työtä koordinoi pelastustoimen jaosto

Sote-uudistuksen lisäksi käynnissä on myös pelastustoimen uudistus, sillä hyvinvointialueille siirtyy myös nykyisin kuntien järjestämä alueellinen pelastustoimi. 

Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun yksi viidestä jaostosta on pelastustoimen jaosto. 

Pelastustoimen jaoston tehtävänä on huolehtia pelastustoimen valmistelun etenemisestä ja toiminnan sujuvasta ja turvallisesta siirrosta sekä varmistaa osaltaan pelastuslaitoksen operatiivisen toiminnan häiriötön sujuvuus muutostilanteessa. 

Väliaikaisen toimielimen pelastustoimen jaostolle vastuuttamia valmistelukokonaisuuksia ovat mm. varautuminen- ja valmiustoiminta, ensihoito, VPK-yhteistyö, viranomaisyhteistyön yhteensovittaminen sekä onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja tilanne- ja johtokeskuksen toimintaan liittyvä valmistelu. Näiden lisäksi pelastustoimen jaosto koordinoi pelastuslaitoksen osalta hallinnon ja tukipalvelujen muutostyötä. 

Jaoston kokoonpano: 

  • Teemu-Taavetti Toivonen, puheenjohtaja, pelastuspäällikkö
  • Kari Alanko, varapuheenjohtaja, pelastuspäällikkö
  • Matti Isotalo, pelastuspäällikkö
  • Martti Honkala, kehittämispäällikkö
  • Arto Kärki, valmiuspäällikkö
  • Pirkko Lindström, hallintopäällikkö
  • Marjut Lindell, hoito- ja hoivapalvelupäällikkö (Tampereen kaupunki)
  • Olli Niemi, hallintojohtaja (Pirkkalan kunta)
  • Kaius Kaartinen, apulaisylilääkäri (PSHP)
  • Tuukka Salkoaho, kehittämispäällikkö (hyvinvointialue)

Lisäksi kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus pelastuslaitoksen viestintäpäälliköllä Veijo Kajanilla. 

Pelastustoimen jaoston valmistelukokonaisuuksien työtä on edelleen jaettu neljälle alatyöryhmälle: varautuminen ja valmius (pj. Arto Kärki), ensihoito (pj. Kaius Kaartinen), yhdyspintatyö (pj. Kari Alanko) sekä siirtotyöryhmä (pj. Pirkko Lindström). Alatyöryhmissä työskentelee pääosin pelastuslaitoksen henkilöstön tehtäväkokonaisuuksien asiantuntijoita. Ensihoitotyöryhmässä sekä varautumisen ja valmiuden työryhmässä on lisäksi jäseniä myös sairaanhoitopiiristä. 

Lisätietoja:
 Teemu-Taavetti Toivonen
 pelastustoimen jaoston puheenjohtaja
 teemu-taavetti.toivonen@tampere.fi
 puh. 0400 281288

 
 
 
 
 
 
x