Sisältöön »
 
 

Ajankohtaista

Nuutajärven Lasikylän kehitysyhtiötä koskevassa keskustelutilaisuudessa vilkasta ja selvitystyötä tukevaa keskustelua

30.06.2021

Nuutajärven Lasikylän kehitysyhtiötä koskevassa keskustelutilaisuudessa vilkasta ja selvitystyötä tukevaa keskustelua

Osana käynnissä olevaa selvitystyötä järjestettiin kaikille avoin runsaslukuinen keskustelutilaisuus, jossa keskustelu oli vilkasta ja pureutui ansiokkaasti parhaillaan selvityksessä oleviin asioihin. Selvitystyö on vielä kesken, ja monet isot kysymykset ovat vielä vailla ratkaisua. Tarkoituksena on löytää kaikille osapuolille mahdollinen lopputulos, joka palvelee aidosti elinvoiman rakentumista. Valtuusto käsittelee asiaa syksyllä selvitystyön valmistuttua. 

Selvitystyön tilannekatsaus

Selvitystyössä kartoitetaan mahdolliseen kehitysyhtiöön tehtävien panostusten välillinen ja välitön kannattavuus sekä julkisen rahoituksen merkittävyys koko Urjalan kunnan alueelle, mm. työllisyyden osalta. Lisäksi selvitetään mahdollista toimintamallia sekä potentiaalista kumppania varmistamaan määrätietoinen toiminta kehitystyöhön sekä businessmalliin. Selvitystyössä kuullaan myös eri näkökulmia sekä asiantuntijalausuntoja. Tähän mennessä on kuultu mm. Pirkanmaan liiton, Ely-keskuksen ja Business Tampereen edustajia.

Aiempien hankkeiden vaikuttavuutta selvitetään kesän 2021 aikana hankkeissa mukana olleiden toimijoiden, yrittäjien ja yhteistyötahojen kanssa. Positiivisena seurauksena aiemmista hankkeista voidaan pitää sitä, että Nuutajärvellä on aktiivinen lasikylä reilun 30 toimijan voimin, design-museo, hotelli, ravintola sekä lasialan koulutusta. Aiempi hanketyöskentely on ollut määräaikaista, ja kehitysyhtiön tarkoituksena olisi pitkäjänteinen työskentely Lasikylän toiminnan kehittämiseksi.

Kunta on rahoittanut Nuutajärvelle osoitettuja hankkeita 116 181 euron edestä vuosien 1992–2021 aikana. Nuutajärvelle on osoitettu yhteensä 1 358 323 € hankerahaa, mm. EU-rahaa ja yksityistä rahoitusta.

Suurin yksittäinen kunnan rahoittama osuus tarkastellun 30 vuoden aikana on ollut 44 300 euroa hankkeelle, joka toteutettiin vuosina 2012–2014. Kyseisen hankkeen rahoittamana Urjalan kuntaan palkattiin kokoaikainen kulttuurituottaja toimimaan koko kunnan alueella. Nuutajärven Lasikylän Kulttuurisäätiön aikana kunnan osarahoittamia hankkeita ei ole ollut. 

Tuleeko kunnalla olla roolia kehitysyhtiössä?

Nuutajärven Lasikylän nykyinen toimintamalli ei ole liiketoiminallisesti kannattava, vaan tarvitaan mm. yrittäjähenkisyyttä sekä ammattitaitoa mm. hankehakuihin ja toimintamallin kehittämiseen. Kunnan mukana olo kehitysyhtiössä tuo vaikuttavuutta hankehakuihin.
Kunta ei voi ottaa kohtuutonta riskiä. Riskianalyysia tehdään osana selvitystyötä. Ensisijaisena riskinä kehitysyhtiössä olisi kunnan sijoittaman pääoman menetys. 

”Lasikylän kehittyminen voi elävöittää ja vahvistaa koko kuntaa luoden mahdollisuuksia työllisyyteen, matkailuun ja koulutustarjontaan. Kunnan on tärkeää olla tukemassa valtakunnallisen tunnetun Nuutajärvi-brändin tulevaisuutta ja historiallisesti merkittävän kulttuuriympäristön säilymistä elävänä.”, kertoo kunnanjohtaja Annu Kuusisto. 

 
 
 
 
 
 
x