Sisältöön »
 

Valtuusto

 
Valtuustosali
 

Kunnan päätösvaltaa käyttää asukkaiden valitsema valtuusto. Valtuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan kunnallisvaaleissa vaalivuotta seuraaviksi neljäksi kalenterivuodeksi. Urjalassa valitaan 23 valtuutettua.
Valtuuston jäsenet

Kuntalain mukaan kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tulee mm.

  • päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista,
  • päättää hallinnon järjestämisen perusteista,
  • päättää talouden ja rahoituksen perusteista sekä hyväksyä talousarvio,
  • päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista,
  • päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta,
  • valita jäsenet kunnan toimielimiin, ellei muuta ole säädetty,
  • päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista,
  • valita tilintarkastajat,
  • hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta sekä
  • päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

Kunnanvaltuusto voi siirtää valtaansa edelleen muille toimielimille sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille, mutta edellä lueteltuja tehtäviä ei kuitenkaan voi siirtää.

Kunnanvaltuuston kokoukset pidetään Urjalan kunnantalon valtuustosalissa. Kokouksia voi tulla katsomaan kuka tahansa, sillä kokoukset ovat julkisia. Valtuustosaliin pääsee kunnantalon Säästöpankin puoleisesta siipiosasta. Valtuustosalin ovet aukeavat noin 5 minuuttia ennen kokousta ja kokouksen jälkeen kaikille on tarjolla kahvia.

 

Valtuuston jäsenet

Puheenjohtaja

Ristimäki Mikko, pj, maatalousyrittäjä, KESK
mikko.ristimaki@urjala.fi 0400 332 342

Varapuheenjohtajat

Aalto, Ari, 1. vpj, autonkuljettaja, SDP
ari.aalto@urjala.fi 040 7372 517

Suonpää Janne, 2. vpj, koneistaja, KOK
janne.suonpaa@urjala.fi 040 073 3488

Jäsenet

Aaltonen Erja, KOK
erja.aaltonen@urjala.fi 0400 715 702

Ahvenus Tuukka, opiskelija, KESK
tuukka.ahvenus@urjala.fi 044 028 0503

Honkaniemi Jaakko, maatalousyrittäjä, KOK
jaakko.honkaniemi@urjala.fi 050 5937 179

Järvinen Kari, toimistosihteeri, SDP
kari.jarvinen@urjala.fi 040 5636 437

Karhu Susanna, ravintolatyöntekijä, PS
susanna.karhu@urjala.fi 040 148 0270

Kuljuntausta Reijo, sähköasentaja, SDP
reijo.kuljuntausta@urjala.fi 040 093 6226

Lella Pauli, eläkeläinen, PS
pauli.lella@urjala.fi 045 6744 617

Liehu Kari, maatalousyrittäjä, KESK
kari.liehu@urjala.fi 040 5226 367

Mäki-Ojala Pauliina, perhepäivähoitaja, lampuri, KESK
pauliina.maki-ojala@urjala.fi 040 058 3332

Nummi Leena,
SDP
leena.nummi@urjala.fi 040 5860 253

Näppinen Tuija, 
perhepäivähoitaja/perhehoitaja, SDP tuija.nappinen@urjala.fi 044 2037 776

Pynnä Lari, suntio, hallintot.kand (julkisoikeus), SDP
lari.pynna@urjala.fi 040 8048 832

Rytky Heidi, museonjohtaja, FM, KOK
heidi.rytky@urjala.fi 040 900 6641

Saari Janne, kiinteistönhoitaja, SDP
janne.saari@urjala.fi 040 063 1007

Salminen Teemu, yrittäjä, KOK
teemu.salminen@urjala.fi 040 672 7224

Tallbacka Jari, logistiikka- ja kehitysjohtaja, KESK
jari.tallbacka@urjala.fi 050 555 5153

Tirkkonen Ville, sähköinsinööri (AMK), yrittäjä, KESK
ville.tirkkonen@urjala.fi 044 5400 377

Valtonen Taina, yrittäjä/freelancertoimittaja
KESK
taina.valtonen@urjala.fi 0400 741 164

Vehmaa Simo, toimitusjohtaja, mv, KESK
simo.vehmaa@urjala.fi 040 5656 237

Virtanen Paula, yrittäjä, KESK
paula.virtanen@urjala.fi 040 5918 373

 
 
 
 
x