Sisältöön »
 

Lautakunnat

 
 

Urjalan kunnassa toimii 6 lautakuntaa. Lautakunnat ohjaavat palvelukeskusten ja niiden alaisten tulosyksikköjen toimintaa. Useimmissa lautakunnissa on myös kunnanhallituksen edustaja, jolla on oikeus ottaa osaa kokouksiin ja keskusteluun, mutta ei päätöksentekoon.

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta toimittaa valtiolliset ja kunnalliset vaalit. Urjalan kunnan alueella on yksi äänestysalue.

 
Keskusvaalilautakunnan jäsenet
 

Tarkastuslautakunta

Kuntalain mukaisesti kunnan ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat tarkastuslautakunta ja JHTT-tilintarkastaja. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunnna tehtävänä on myös arvioida kunnan toiminnan tarkoituksenmukaisuutta ja tuloksellisuutta sekä resurssien käytön tehokkuutta. Varsinainen tilintarkastus on JHTT-tilintarkastajan tehtävä.

 
Tarkastuslautakunnan jäsenet
 

Perusturvalautakunta

Perusturvalautakunnan tehtävänä on laadukkailla ja saatavilla olevilla palveluilla ylläpitää ja edistää kuntalaisten toimintakykyä ja hyvinvointia. Lautakunnan alaista toimintaa ovat sosiaalityö, vanhustenhuolto, vammaispalvelut, lasten päivähoito, työllisyyden hoito, perusterveydenhuolto, eriskoissairaanhoito ja toimeentuloturva.

 
Perusturvalautakunnan jäsenet
 

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta vastaa peruskoulutuksen, toisen asteen koulutuksen, aikuiskoulutuksen, nuoriso- ja liikuntapalveluiden sekä kirjasto- ja kulttuuripalveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä.

 
Sivistyslautakunnan jäsenet
 

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta vastaa mm. maankäytön suunnitelun ohjaamisesta ja valvomisesta, kaavoituksen ja kuntarakenteen kehittämisestä, asemakaavateiden ja yleisten alueiden (esim.puistot) huollosta, kartoitus- ja mittaustehtävistä, kunnan kiinteistönhoidosta sekä kunnallisteknisten palveluiden tuottamisesta ja ylläpidosta.

 
Teknisen lautakunnan jäsenet
 

Rakennuslautakunta

Rakennuslautakunnan tehtävänä on huolehtia rakennustoiminnan viranomaistehtävistä eli rakentamisen neuvonnasta ja valvonnasta. Lautakunta ohjaa ja valvoo maa-aineksien ottamistoimintaa. Lautakunta käsittelee ja myöntää korjaus-, energia- ja jätevesiavustukset sekä valvoo niiden käyttöä.

 
Rakennuslautakunnan jäsenet
 
 

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta
sihteeri
vt. hallintojohtaja Jaana Jokikoivu-Hiukkamäki
puh.040 335 4202
jaana.jokikoivu-hiukkamaki@urjala.fi

Tarkastuslautakunta
puheenjohtaja Mikko Ristimäki
puh. 040 0 332 342
mikko.ristimaki@urjala.fi

Perusturvalautakunta
esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
perusturvajohtaja Elina Anttila
puh. 040 335 4270
elina.anttila@urjala.fi

Sivistyslautakunta
esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
sivistysjohtaja Juha Salo
puh. 040 335 4250
juha.salo@urjala.fi

Tekninen lautakunta
esittelijä
tekninen johtaja Kimmo Virta
puh.040 335 4220
kimmo.virta@urjala.fi

pöytäkirjanpitäjä
toimistosihteeri Kari Järvinen
puh. 040 335 4221
kari.jarvinen@urjala.fi

Rakennuslautakunta
esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
rakennustarkastaja Raimo Nuikka
puh. 040 335 4245
raimo.nuikka@urjala.fi

 
 
 
x