Sisältöön »
 

Strategia ja visio

 
 

Urjalan kunnan strategiatyössä strateginen suunnittelu ymmärretään jatkuvana prosessina, jossa strategia-asiakirja on vain yksi strategisen suunnittelun dokumentointitapa. Olennaista on linjauskeskustelut tulevaisuuden suuntaviivoista sekä näkemysten yhdenmukaistaminen Urjalan kuntaa koskevista haasteista. Kunnan strategia luo perustan kunnassa tapahtuvalle päätöksenteolle ja toiminnalle. Strategisen suunnittelun prosessimaisuus korostaa tarvetta tarkistaa linjavalintoja säännöllisesti ja käsitellä vuosittain seuraavaa vuotta ja pitkän aikavälin päämäärien saavuttamista tukevia tavoitteita. Strategiaa päivitetään vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

Valtuusto on kokouksessaan 14.9.2020 hyväksynyt Urjalan kuntastrategian 2026

Urjalan kunnan visio

Urjalan kunnan visio on ”Koti pohjantähden alla”.

Visiota on avattu strategisten päämäärien kautta. Vision mukaisesti kunta luo edellytykset

hyvinvoivaan ja viihtyisään elämiseen sekä edistää yhdessä muiden toimijoiden kanssa työn teon ja

yrittämisen edellytyksiä Urjalassa.

Strategiset päämäärät:

  • Yritysten toimintamahdollisuuksia ja kasvua edistetään
  • Kuntalaisten hyvinvointia tuetaan oikea-aikaisilla palveluilla
  • Vakaalla taloudella mahdollistetaan palvelut ja itsenäisyys
  • Asukaslähtöisesti ja tavoitteellisesti toimiva kunta 
 

Ota yhteyttä

Yksikkö
Hallintokeskus

Osoite
Urjalan kunta, Hallintokeskus
Tampereentie 6 31760 Urjala

Hallinto- ja talousjohtaja
Terhi Källi
040 335 4202
terhi.kalli@urjala.fi

Kunnanjohtaja
Hannu Maijala
040 335 4200
hannu.maijala@urjala.fi

 
 
 
x