Sisältöön »
 

Kuntalaisaloite

 
 

Kuntalaisaloitteen voivat tehdä kunnan asukkaat kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloite pitää olla omakätisesti allekirjoitettu ja sen voi lähettää tai viedä itse viraston aukioloaikoina kunnan kirjaamoon.

Aloitteen laatiminen

Hyvä aloite

  • on selkeä ja helposti luettava, lyhyt, korkeintaan yksi A4
  • sisältää asian kannalta vain kaikkein keskeisimmät perustelut/faktat
  • sisältää yhteystietosi
  • on omakätisesti allekirjoitettu

Aloite saa olla sisällöltään ja muodoltaan vapaamuotoinen, kunhan siitä selviää, mitä aloitteella esitetään.

Ajatuksia voi selventää liittämällä aloitteeseen esimerkiksi kartan, kustannuslaskelman tai kuvan. Aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle toimitetaan tieto aloitteen käsittelystä sekä pyydetään tarvittaessa lisätietoja.

Aloitteen tekemistä ei ole sidottu ikään. Myös alle 18-vuotiaat voivat tehdä kuntalaisaloitteen.

Kuntalaisaloitteen voi tehdä myöskin Kuntalaisaloite.fi kautta.

 
 
 
 
x