Sisältöön »
 

Strategia ja visio

 
nimeton-suunnmalli-8.jpg
 

Urjalan kunnan strategiatyössä strateginen suunnittelu ymmärretään jatkuvana prosessina, jossa strategia-asiakirja on vain yksi strategisen suunnittelun dokumentointitapa. Olennaista on linjauskeskustelut tulevaisuuden suuntaviivoista sekä näkemysten yhdenmukaistaminen Urjalan kuntaa koskevista haasteista. Kunnan strategia luo perustan kunnassa tapahtuvalle päätöksenteolle ja toiminnalle. Strategisen suunnittelun prosessimaisuus korostaa tarvetta tarkistaa linjavalintoja säännöllisesti ja käsitellä vuosittain seuraavaa vuotta ja pitkän aikavälin päämäärien saavuttamista tukevia tavoitteita. Strategiaa päivitetään vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

Valtuusto on kokouksessaan 20.6.2022 hyväksynyt Urjalan kuntastrategian 2026

Kuntastrategian visualisointi löytyy täältä

Urjalan kunnan visio

Urjalan kunnan visio on ”Kukkiva Urjala hurmaa kodikkuudella, nykyaikaisilla palveluilla ja yhteyksillä sekä rohkeudella".

Tahtotila on "Mahdollistamme sujuvan ja turvallisen arjen ratkaisemalla tulevaisuuden tarpeet jo tänään". 

Kaiken taustalla ovat Urjalan arvot: rohkeus, vastuullisuus ja kodikkuus.


Strategiset kärkitavoitteet

1. Otamme kaikki mukaan

    2. Palvelumme ovat nykyaikaisia

    3. Meillä on vastuullisesti kodikasta

    4. Luomme sujuvuutta elämiselle ja yrittämiselle

    5. Taloutemme on vakaalla pohjalla

 

Ota yhteyttä

Yksikkö
Hallintokeskus

Osoite
Urjalan kunta, Hallintokeskus
Tampereentie 6 31760 Urjala

Kunnanjohtaja
Annu Kuusisto
040 335 4200
annu.kuusisto@urjala.fi

 
 
 
x