Sisältöön »
 

Valtuusto

 
Valtuustosali
 

Kunnan päätösvaltaa käyttää asukkaiden valitsema valtuusto. Valtuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan kunnallisvaaleissa vaalivuotta seuraaviksi neljäksi kalenterivuodeksi. Urjalassa valitaan 23 valtuutettua.
Valtuuston jäsenet

Kuntalain mukaan kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tulee mm.

  • päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista,
  • päättää hallinnon järjestämisen perusteista,
  • päättää talouden ja rahoituksen perusteista sekä hyväksyä talousarvio,
  • päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista,
  • päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta,
  • valita jäsenet kunnan toimielimiin, ellei muuta ole säädetty,
  • päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista,
  • valita tilintarkastajat,
  • hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta sekä
  • päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

Kunnanvaltuusto voi siirtää valtaansa edelleen muille toimielimille sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille, mutta edellä lueteltuja tehtäviä ei kuitenkaan voi siirtää.

Kunnanvaltuuston kokoukset pidetään Urjalan kunnantalon valtuustosalissa. Kokouksia voi tulla katsomaan kuka tahansa, sillä kokoukset ovat julkisia. Valtuustosaliin pääsee kunnantalon Säästöpankin puoleisesta siipiosasta. Valtuustosalin ovet aukeavat noin 5 minuuttia ennen kokousta ja kokouksen jälkeen kaikille on tarjolla kahvia.


 
 
 

Valtuuston jäsenet

Luottamushenkilöhaku >>

 
 
 
x