Sisältöön »
 

Lautakunnat

 
 

Urjalan kunnassa toimii 5 lautakuntaa. Lautakunnat ohjaavat palvelukeskusten ja niiden alaisten tulosyksikköjen toimintaa. Useimmissa lautakunnissa on myös kunnanhallituksen edustaja, jolla on oikeus ottaa osaa kokouksiin ja keskusteluun, mutta ei päätöksentekoon.

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta toimittaa valtiolliset ja kunnalliset vaalit. Urjalan kunnan alueella on yksi äänestysalue.

 

Tarkastuslautakunta

Kuntalain mukaisesti kunnan ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat tarkastuslautakunta ja JHTT-tilintarkastaja. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunnna tehtävänä on myös arvioida kunnan toiminnan tarkoituksenmukaisuutta ja tuloksellisuutta sekä resurssien käytön tehokkuutta. Varsinainen tilintarkastus on JHTT-tilintarkastajan tehtävä.

 

Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunnan tehtävänä on laadukkailla ja saatavilla olevilla palveluilla ylläpitää ja edistää kuntalaisten toimintakykyä ja hyvinvointia. Lautakunnan alaista toimintaa ovat peruskoulutuksen, toisen asteen koulutuksen, aikuiskoulutuksen, nuoriso- ja liikuntapalveluiden sekä kirjasto- ja kulttuuripalveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä, sosiaalityö, vanhustenhuolto, vammaispalvelut, lasten päivähoito, työllisyyden hoito, perusterveydenhuolto, eriskoissairaanhoito ja toimeentuloturva.

 

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta vastaa mm. maankäytön suunnitelun ohjaamisesta ja valvomisesta, kaavoituksen ja kuntarakenteen kehittämisestä, asemakaavateiden ja yleisten alueiden (esim.puistot) huollosta, kartoitus- ja mittaustehtävistä, kunnan kiinteistönhoidosta sekä kunnallisteknisten palveluiden tuottamisesta ja ylläpidosta.

 

Rakennuslautakunta

Rakennuslautakunnan tehtävänä on huolehtia rakennustoiminnan viranomaistehtävistä eli rakentamisen neuvonnasta ja valvonnasta. Lautakunta ohjaa ja valvoo maa-aineksien ottamistoimintaa. Lautakunta käsittelee ja myöntää korjaus-, energia- ja jätevesiavustukset sekä valvoo niiden käyttöä.

 
 

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta
sihteeri
Hallintojohtaja Salla Saari-Männistö
puh.040 335 4202
salla.saari-mannisto@urjala.fi

Tarkastuslautakunta


Hyvinvointilautakunta
esittelijä
sivistysjohtaja Juha Salo
puh. 040 335 4250
juha.salo@urjala.fi

pöytäkirjanpitäjä
hallintosihteeri Saija Haikonen
puh. 040 335 4251

Tekninen lautakunta
esittelijä
vt. tekninen johtaja Jiri Laine

p. 040 335 4224 jiri.laine@urjala.fi

pöytäkirjanpitäjä
hallintosihteeri Pauliina Österberg
puh. 040 335 4007
pauliina.osterberg@urjala.fiRakennuslautakunta
esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
rakennustarkastaja Raimo Nuikka
puh. 040 335 4245
raimo.nuikka@urjala.fi

Lautakuntien jäsenet >>

 
 
 
x