Sisältöön »
 

kunnan hallinto

 
 

Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto. Valtuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan kunnallisvaaleissa vaalivuotta seuraaviksi neljäksi kalenterivuodeksi. Urjalassa valitaan 23 valtuutettua.

Valtuuston valitseman 7-jäsenisen kunnanhallituksen tehtävänä on johtaa kunnan hallintoa ja taloutta sekä huolehtia kunnan toiminnan kehittämisestä ja tuloksellisuudesta kunnanvaltuuston päätösten mukaisesti. Kunnanhallitus vastaa myös valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa johtaa kunnanhallituksen alaisuudessa kunnanjohtaja Annu Kuusisto. Kunnan organisaatio jakautuu seuraaviin palvelukeskuksiin: keskushallinto, perusturvakeskus, sivistyspalvelukeskus ja tekninen palvelukeskus. Palvelukeskuksia johtavat alla luetellut viranhaltijat, joiden esimies kunnanjohtaja on.

Keskushallinto: hallintojohtaja Salla Saari-Männistö
Sivistyspalvelukeskus: sivistysjohtaja Juha Salo
Tekninen palvelukeskus: tekninen johtaja Jiri Laine

Urjalan kunnan organisaatiokaavio
 

Ota yhteyttä

Yksikkö
Hallintokeskus

Osoite
Urjalan kunta, Hallintokeskus
Tampereentie 6 31760 Urjala

Kunnanjohtaja
Annu Kuusisto
040 335 4200
annu.kuusisto@urjala.fi

 
 
 
x