Sisältöön »
 

Varhaiskasvatukseen hakeminen, päätöksenteko ja paikan irtisanominen

 
 

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Varhaiskasvatukseen haetaan sähköisen asioinnin kautta sähköisellä hakemuksella. Mikäli hoidon tarve on kiireellinen, ota lisäksi yhteyttä sähköpostilla varhaiskasvatuspäällikköön. 

Kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa tulee hakea vähintään neljä kuukautta ennen lapsen hoidon tarpeen alkamista. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista, paikkakunnalle muutosta tai koulutuksesta eikä tarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon tarpeen alkamista. Kotona olevan vanhemman on hyvä varautua siihen, että lapsen hakemuksen käsittelyyn ja varhaiskasvatuspaikan myöntämiseen saattaa kulua neljän kuukauden määräaika.

Elokuussa vapautuvia varhaiskasvatuspaikkoja on haettava maaliskuun loppuun mennessä. Ilmoitus varhaiskasvatuspaikosta ja hakuajoista julkaistaan kunnan sähköisellä ilmoitustaululla ja Urjalan Sanomissa. 

Päätöksenteko

Kun hakemus on saapunut kuntaan, päiväkodin johtaja käsittelee hakemuksen ja ottaa yhteyttä huoltajaan kuukautta ennen toivottua varhaiskasvatuksen alkamista.
Jos huoltaja haluaa muuttaa tai tarkentaa hakemusta ennen päätöksen saapumista,  tulee hänen ottaa yhteyttä varhaiskasvatuspäällikköön. Tehty päätös on luettavissa sähköisessä järjestelmässä ja siitä tulee tieto hakemuksen täyttäjän sähköpostiin. Päätös elokuussa alkavasta varhaiskasvatuksesta tehdään kesäkuun aikana.

Päätöksen saavuttua lapsen tulevan ryhmän varhaiskasvatusopettaja ottaa yhteyttä aloituskeskustelun ja tutustumiskäynnin ajankohdan sopimiseksi.

Lasten kotihoidontuki ja kunnallinen varhaiskasvatus eivät voi olla päällekkäisiä palveluja. Huoltajan tulee ilmoittaa Kelaan kotihoidontuen päättymisestä varhaiskasvatuspäätöksen saatuaan.

Lue lisää varhaiskasvatukseen hakemisesta »

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Kun varhaiskasvatuksen tarve loppuu, irtisanotaan paikka mahdollisimman pian. Irtisanominen tehdään kirjallisesti esimerkiksi sähköpostilla tai muutosilmoituksella viimeistään kaksi viikkoa ennen viimeistä hoitopäivää. Varhaiskasvatuspaikkaa ei voi irtisanoa takautuvasti. Päivähoitotietojen muutoslomakkeen voi pyytää päiväkodista. 

 
 
 
x