Sisältöön »
 

Tapaturmat varhaiskasvatuksessa

 
tapaturma.png
 

Urjalan kunta on vakuuttanut kaikki varhaiskasvatuksessa olevat lapset vapaaehtoisella tapaturmavakuutuksella Pohjola Vakuutuksessa. Vakuutus on voimassa hoidon aikana, matkalla varhaiskasvatukseen suorinta tietä hoitopaikkaan ja hoitopaikasta kotiin sekä varhaiskasvatuksen työsuunnitelman mukaisen toiminnan aikana, kuten retkillä.

Tapaturman sattuessa

  • Varhaiskasvatuksen opettaja tai hoitaja, jonka valvonnan alaisena tapaturma sattui, antaa tai hälyttää lapselle ensiapua tilanteen vaatimalla tavalla ja ilmoittaa asiasta huoltajille.
  • Mikäli lapsen tapaturma on sattunut matkalla tai vaatii hoitoa vasta hoitopäivän jälkeen, on asiasta ilmoitettava mahdollisimman pian hoitopaikkaan ja noudatettava koulutapaturmaa koskevia ohjeita hoidon järjestämisen suhteen. Hoitoon ilmoittautumisen yhteydessä on aina mainittava, että kyseessä on  Urjalan kunnan vakuutuksen piiriin kuuluva ryhmätapaturma.

Tapaturmailmoitus ja korvaukset

  • Varhaiskasvatuksen opettaja tai hoitaja täyttää tapaturmailmoituksen Wilmassa ja  toimittaa ilmoituksen mahdollisimman pian palvelusihteeri Elina Nurmiselle. Ilmoitus täytetään aina, vaikka tapaturma ei vaatisikaan sillä hetkellä jatkotoimenpiteitä.
  • Palvelusihteeri täyttää Pohjola Vakuutuksen sähköisen tapaturmailmoituksen.
  • Tapaturmasta aiheutuvan hoitokulun korvaamisen edellytyksenä on, että vamman tutkimus tai hoito on lääkärin määräämä. Vakuutus korvaa tapaturman aiheuttaman leikkaus- tai kipsaushoidon jälkeisen fysikaalisen hoidon tapauskohtaisesti.
  • Vakuutuksesta korvataan tapaturmasta aiheutuneet sairaanhoitokustannukset, lääkärin määräämät vamman vuoksi välttämättömät ylimääräiset kulut matkoista, lääkkeet ja sairaalahoito.
  • Mikäli tapaturmasta aiheutuu kustannuksia, esimerkiksi ambulanssimaksu, taksimaksu tai lääkekustannuksia, tulee niistä toimittaa maksutositteet ja kuitit palvelusihteeri Elina Nurmiselle. Lääkkeistä tulee toimittaa myös resepti tai sen kopio.
  • Mikäli lapsen tapaturman hoitoon liittyen on huoltajalle aiheutunut kustannuksia oman auton käytöstä, siitä  tulee toimittaa matkakorvaushakemus, josta käy ilmi matkan päivämäärä, reitti sekä matkan tarkoitus. Huoltajalle korvataan Kelan mukainen korvaus 20 snt/km oman auton käytöstä.
  • Mikäli matkalla varhaiskasvatukseen tai varhaiskasvatuksesta kotiin sattuneessa tapaturmassa on osallisena auto tai muu moottoriajoneuvo, hoitokulut korvaa liikennevakuutus.
  • Lapsen omaisuudelle sattuneita vahinkoja ei korvata. Tästä poikkeuksena on tapaturman yhteydessä rikkoutuneet silmälasit, mikäli tapaturma on vaatinut terveydenhoitajan tai lääkärin hoitoa.
 
 

Tapaturmailmoitukset

Palvelusihteeri

Elina Nurminen

040 335 4287

elina.nurminen@urjala.fi


 

Lisätiedot

Päiväkodinjohtaja

Jaana Jokinen

040 335 4317

jaana.jokinen@urjala.fi


 
 
 
x