Sisältöön »
 

Perhepäivähoito

 
kid-1241817-1920.jpg
 
 

Varhaiskasvatus on kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostama kokonaisuus, jota toteutetaan suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti yhteisessä vuorovaikutuksessa. Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma, Urjalan varhaiskasvatussuunnitelma sekä lasten varhaiskasvatus suunnitelmat, eli vasut, ovat työmme velvoittava perusta. Perhepäivähoito on hoitajan kodissa järjestettyä varhaiskasvatusta, jota toteutetaan pienessä maksimissaan neljän lapsen pienryhmässä. Perhepäivähoitoa suunnataan ensisijaisesti nuoremmille lapsille.

Perhepäivähoitajien työaika

Perhepäivähoitajien työaikalaki määrittelee heidän työaikaansa siten, että lasten yhteinen hoitoaikatarve ei voi ylittää yhdeksää tuntia. Tarvittavista hoitoajoista on siksi tärkeä informoida hakuprosessissa. Hoitajan työviikon pituudeksi on määritelty 40 tuntia, joten siitä ylimenevä aika huomioidaan työajantasausvapailla. Varahoito järjestetään toisten hoitajien luona tai päiväkodissa. Jos perhe sitoutuu hoitamaan aina varahoidot itse, niin nämä päivät ovat maksuttomia (ei omat vapaapäivät ja loma-ajat).

Hoitoaikaperusteinen maksusopimus ja hoitomaksu

Varhaiskasvatuksessa on hoitoaikaperusteinen maksusopimus. Huoltajat voivat valita perhepäivähoidossa lapselleen kahta ylintä tuntiluokkaa eli 126-146 tuntia tai 147- tuntia kuukaudessa. Hoitomaksu perustuu huoltajien tuloihin ja valittuun tuntiluokkaan.

Varda

Varda on varhaiskasvatuksen kansallinen laissa säädetty tietovaranto, joka sisältää perustietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Tietovarannon pohjalta mm, kehitetään ja edistetään, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Vardan ylläpidosta vastaa Opetushallitus. Huoltajat voivat tarkastella tietojaan osoitteessa https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/


 

 

Ota yhteyttä

Esikoulun toiminta

Sivistysjohtaja

Juha Salo
040 335 4250
juha.salo@urjala.fi         


Päiväkodin operatiivinen toiminta ja perhepäivähoidon ohjaus, varhaiskasvatuksen hallinto, lasten haku- ja sijoitusasiat sekä lähiesimiestyö

Päiväkodin johtaja
Jaana Jokinen
040 335 4317
jaana.jokinen@urjala.fi

 
 
 
x