Sisältöön »
 

Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki varhaiskasvatuksessa

 
heart-3096380-1920.jpg
 

Lapsen kehityksen ja oppimisen tuen lähtökohtana on tukea varhaiskasvatuksessa olevien lasten kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Päiväkotihoito on ensisijainen hoitomuoto silloin, jos lapsella on tuen tarvetta.  Varhaiskasvatuksessa lapsen kehitystä ja oppimista tuetaan lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla. Lapsen kannalta on tärkeää, että tuki muodostaa johdonmukaisen jatkumon varhaiskasvatuksen aikana sekä lapsen aloittaessa esiopetuksen. 

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (VEO)

Lapsen kehityksen ja oppimisen tuen asiantuntijana Urjalassa toimii varhaiskasvatuksen erityisopettaja, veo, jonka tehtävänä on yhdessä ryhmän kasvattajien kanssa lapsen yksilöllisten tarpeiden tunnistaminen, tukitoimien suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi. 

Veo työskentelee päiväkodin lisäksi kunnan molemmissa esiopetusyksiköissä sekä tarvittaessa perhepäivähoidossa. Hän on osa varhaiskasvatushenkilöstöä. Veon tehtävä on auttaa lasta ja hänen perhettään silloin, kun lapsi tarvitsee tukea kasvussa, kehityksessä ja oppimisessa. Tuki kuuluu kaikille sitä tarvitseville lapsille.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävät 

  • Havaita ja arvioida lapsen tuen tarve riittävän varhain
  • Tukea lapsen kehitystä arjen tilanteissa lapsen vahvuudet ja tarpeet huomioon ottaen
  • Tehdä yhteistyötä avoimesti vanhempien sekä lapsen terapeuttien ja muiden yhteistyötahojen kanssa (esim. lastenneuvola, lasten ja nuorten psykologi jne.)
  • Ohjata lapsi tarvittaessa tutkimuksiin ja / tai kuntoutukseen
  • Vaikuttaa oppimisympäristöön siten, että kaikilla on mahdollisuus kasvaa, kehittyä ja oppia yhteisessä ympäristössä
  • Koordinoida kehityksen ja oppimisen tuen palveluja yhdessä esimiehensä kanssa.
 
 
 
 
x