Sisältöön »
 

Lasten varhaiskasvatus

 
Lasten varhaiskasvatus
 

Varhaiskasvatus on varhaiskasvatuslakiin ja Valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan perustuvaa suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatusta, opetusta ja hoitoa. Urjalan kunnan sivistystoimen alla toimiva varhaiskasvatuspalvelu toteutetaan päiväkodissa, perhepäivähoidossa ja esiopetuksessa. Myös kotihoidon tuki kuuluu varhaiskasvatuspalveluihin.

Huoltajilla on oikeus saada lapselleen varhaiskasvatuksesta hoitopaikka perheen tarpeiden mukaisesti kokopäivähoitona, osapäivähoitona ja esiopetusta täydentävänä hoitona. Palveluista voi lukea tarkemmin nimetyistä linkeistä.

Varhaiskasvatuksen lapsilla on kunnan puolesta tapaturmavakuutus. Jos lapsi aiheuttaa omaisuusvahinkoja, niin korvausvelvollisuus on huoltajilla, esimerkiksi perheen omien vakuutuksien kautta.

Varda on varhaiskasvatuksen kansallinen laissa säädetty tietovaranto, joka sisältää perustietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Tietovarannon pohjalta mm, kehitetään ja edistetään, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Vardan ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Varhaiskasvatuksen hallinnollisesta suunnittelusta, valmisteluista ja päätöksistä sekä lasten haku- ja sijoituisasioista ja esikoulun toiminnasta vastaa päiväkodin johtaja Jaana Jokinen sekä sivistysjohtaja Juha Salo.

Päiväkodin operatiivisesta toiminnasta ja pedagogiikan johtamisesta sekä perhepäivähoidon ohjauksesta vastaa päiväkodin johtaja Jaana Jokinen.

 

Ota yhteyttä

Osoite
Urjalan kunta, Sivistyspalvelukeskus
Tampereentie 6 31760 Urjala

Yksikkö
Varhaiskasvatus (päivähoito, esiopetus)

 

Lomakkeet

Urjalan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

 
 
 
x