Sisältöön »
 

Opetussuunnitelmat

 
Kuva oppikirjoista
 

Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Opetussuunnitelmassa päätetään kasvatustyön, opetuksen, oppimisen arvioinnin ja tuen, ohjauksen ja oppilashuollon, kodin ja koulun yhteistyön sekä muun toiminnan järjestämisestä ja toteuttamisesta. 

Opetushallitus on päättänyt 7.11.2019 lukion opetussuunnitelman perusteista nuorille tarkoitettua lukiokoulutusta varten. Lukion opetussuunnitelman perusteiden 2019 mukaan laadittu opetussuunnitelma otetaan käyttöön lukion aloittaneilla opiskelijoilla 1.8.2021 alkaen. Väinö Linnan lukion opetussuunnitelma 1.8.2021 lisätään verkkosivuille niiden hyväksymisen jälkeen. 

 
 
 
 
x