Sisältöön »
 

Koulutapaturmat

 
tapaturma.png
 

Urjalan kunta on vakuuttanut kaikki peruskoulun ja lukion oppilaat vapaaehtoisella tapaturmavakuutuksella Pohjola Vakuutuksella. Vakuutus on voimassa koulussa, koulumatkalla suorinta tietä kouluun ja koulusta kotiin sekä koulun työsuunnitelman mukaisen toiminnan aikana, kuten retkillä sekä leirikoulussa.

Tapaturman sattuessa

 • Opettaja, jonka tunnilla tai valvonnan alaisena tapaturma sattui, ohjaa oppilaan hoitoon ja ilmoittaa asiasta rehtorille tai kansliaan.
 • Oppilas ohjataan hoitoon kouluterveydenhoitajalle, terveyskeskukseen tai hammashoitolaan riippuen siitä, millaisesta tapaturmasta on kyse.
 • Mikäli oppilaan tapaturma on sattunut koulumatkalla tai vaatii hoitoa vasta koulupäivän jälkeen, on asiasta ilmoitettava mahdollisimman pian koululle ja noudatettava koulutapaturmaa koskevia ohjeita hoidon järjestämisen suhteen. Hoitoon ilmoittautumisen yhteydessä on aina mainittava, että kyseessä on koulutapaturma.

Tapaturmailmoitus ja korvaukset

 • Opettaja täyttää tapaturmailmoituksen Wilmassa ja  toimittaa ilmoituksen mahdollisimman pian Elina Nurmiselle. Ilmoitus täytetään koululla aina, vaikka tapaturma ei vaatisikaan sillä hetkellä lääkärin hoitoa.
 • Palvelusihteeri täyttää Pohjola Vakuutuksen sähköisen tapaturmailmoituksen.
 • Tapaturmasta aiheutuvan hoitokulun korvaamisen edellytyksenä on, että vamman tutkimus tai hoito on lääkärin määräämä. Vakuutus korvaa tapaturman aiheuttaman leikkaus- tai kipsaushoidon jälkeisen fysikaalisen hoidon tapauskohtaisesti.
 • Vakuutuksesta korvataan tapaturmasta aiheutuneet sairaanhoitokustannukset, lääkärin määräämät vamman vuoksi välttämättömät ylimääräiset kulut koulumatkoista, lääkkeet ja sairaalahoito.
 • Mikäli oppilaalle tai huoltajalle aiheutuu tapaturmasta kustannuksia, esimerkiksi ambulanssimaksu, taksimaksu tai lääkekustannus, tulee niistä toimittaa maksutositteet ja kuitit palvelusihteeri Elina Nurmiselle. Lääkkeistä tulee toimittaa myös resepti tai sen kopio.
 • Mikäli oppilaan tapaturman hoitoon liittyen on huoltajalle aiheutunut kustannuksia oman auton käytöstä, siitä  tulee toimittaa matkakorvaushakemus, josta käy ilmi matkan päivämäärä, reitti sekä matkan tarkoitus. Huoltajalle korvataan Kelan mukainen korvaus 20 snt/km oman auton käytöstä.
 • Mikäli koulumatkalla sattuneessa tapaturmassa on osallisena auto tai muu moottoriajoneuvo, hoitokulut korvaa liikennevakuutus.
 • Oppilaan omaisuudelle sattuneita vahinkoja ei korvata. Tästä poikkeuksena on tapaturman yhteydessä rikkoutuneet silmälasit, mikäli tapaturma on vaatinut terveydenhoitajan tai lääkärin hoitoa.
 

Tapaturmailmoitukset

Palvelusihteeri
Elina Nurminen
040 335 4287
elina.nurminen@urjala.fi

 

Lisätiedot

Hallintosihteeri

Katja Ingberg
040 335 4251
katja.ingberg@urjala.fi

Sivistysjohtaja
Juha Salo
040 335 4250
juha.salo@urjala.fi

Lisätietoja saa myös oppilaan koululta.

 
 
 
 
x