Sisältöön »
 

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

 
 

Aamu- ja iltapäivätoiminta tarjoaa koululaiselle turvallisen ja mukavan paikan viettää vapaa-aikaa sekä vähentää lapsen yksinäisiä hetkiä vanhempien ollessa töissä. Toiminnassa on sekä vapaata leikkiä, lepoa että ohjattua toimintaa. Toimintaa ohjaavat valtakunnalliset opetushallituksen perusteet ja kuntakohtainen suunnitelma. Lisäksi molemmissa toimipaikoissa on oma toimintasuunnitelma sekä päivärytmi.

Urjalan kunta järjestää perusopetuslain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa Aseman koululla ja Urjalan yhtenäiskoulussa. Toiminta on tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien osalta oppilaille, joilla on perusopetuslain mukainen päätös erityisestä tuen tarpeesta. Toimintaa järjestetään koulun toiminta-aikana arkipäivisin maanantaista perjantaihin, ja aukioloaika muotoutuu lukuvuosittain tarveharkinnan perusteella.

 

Toimintaan hakeminen

Toimintaan haetaan sähköisellä hakulomakkeella maaliskuun aikana. Toimintapaikkaa voi hakea myös kesken toimintakauden erillisellä hakulomakkeella.

Toiminnasta peritään kuukausimaksu seuraavasti:

Läsnäolo alle 15 tuntia viikossa, 70 e/kk
Läsnäolo 15-20 tuntia viikossa, 100 e/kk
Läsnäolo yli 20 tuntia viikossa, 150 e/kk

 

Muutokset toiminta-ajoissa tai paikan irtisanominen

Muutokset toiminta-ajoissa tai ilmoitus toiminnan lopettamisesta tulee tehdä sähköisellä lomakkeella. Tällöin tieto menee suoraan laskutukseen ja sitä kautta toiminnan ohjaajille.

 

Lisätiedot

Sivistysjohtaja (virkavapaalla 31.12.2023 asti)
Juha Salo
040 335 4250
juha.salo@urjala.fi

Vs. Sivistysjohtaja (1.8.2023 alkaen)
Taina Tilvis
040 335 4255
taina.tilvis@edu.urjala.fi

Aseman koulun aamu- ja iltapäivätoiminta

Ahventie 6, 31700 Urjala as.
040 335 4381 (klo 6.15-17.00)
040 335 4321

Urjalan yhtenäiskoulun aamu- ja iltapäivätoiminta

Urjalantie 37, 31760 Urjala
040 335 4320

Laskutus

Palvelusihteerin sijainen
Hanna Toorikka
040 335 4024
hanna.toorikka@urjala.fi 

Lomakkeet ja ohjeet

Hakemus

(hakuaika 31.3.2023 asti)

Hakemus hakuajan jälkeen

Hakemus toimintamaksujen vapautukseen/huojennukseen

Ilmoitus toiminta-ajan muutoksesta tai paikan irtisanomisesta

Toimintamaksujen ohje

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelma

 
 
 
x