Sisältöön »
 

Perusopetus

 
Kuva luokkahuoneesta
 
Perusopetus on oppilaalle maksutonta yleissivistävää koulutusta. Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä tarpeellisten tietojen ja taitojen opettaminen. Perusopetus antaa kelpoisuuden jatko-opintoihin.

Jokainen Suomessa vakituisesti asuva lapsi on oppivelvollinen. Oppivelvollisuus tarkoittaa velvollisuutta hankkia perusopetuksen oppimäärä. Oppivelvollisuus alkaa yleensä sinä vuonna, jolloin lapsi täyttää seitsemän vuotta. Peruskoulu käsittää vuosiluokat 1–9, ja se on tarkoitettu 7–16-vuotiaille. Kuuden ensimmäisen vuoden aikana opetusta antaa yleensä luokanopettaja, joka opettaa kaikkia tai useimpia aineita. Kolmen ylimmän luokan opetus on pääosin aineenopetusta, jolloin eri oppiaineita opettavat eri aineiden opettajat.

Lähde: Opetushallitus

 

Perusopetus Urjalassa

Urjalassa on 2 peruskoulua. Aseman koulussa on oppilaita vuosiluokilta 1 - 6 ja Urjalan yhtenäiskoulussa on oppilaita vuosiluokilta 1 - 9.

 
 
 
 
x