Sisältöön »
 
 

kulttuurinen nuorisotyö

 
 
 

Kulttuurisen nuorisotyön tavoitteena on nuorten ohjaaminen ja kannustaminen omaehtoiseen toimintaan. Kulttuurinen nuorisotyö tukee nuoren identiteetin kehittymistä kokemuksellisen oppimisen kautta kulttuurin keinoin.Kulttuurisessa nuorisotyössä järjestetään toimintoja, jotka tukevat nuorten itseilmaisun vahvistumista sekä tarjoavat nuorille tilaisuuksia toteuttaa omia kulttuurisia unelmiaan.

Nuori Kulttuuri

Nuori kulttuuri -toiminta jakautuu neljään eri tasoon:
1. Paikallinen Nuori Kulttuuri -toiminta luo edellytyksiä kulttuuriselle nuorisotyölle arjen nuorisotyössä. Paikallinen toiminta on Nuori Kulttuurin kokeiluareena, jossa mahdollistetaan nuorten omaehtoinen toiminta ja marginaalisempien lajien kokeilu sekä perustoiminnan kehittyminen. Paikallisia toimijoita ovat esimerkiksi kuntien, järjestöjen tai seurakuntien nuorisotyöntekijät, kulttuurituottajat, vapaaehtoiset, aktiiviset eläkeläiset, nuoret, oppilaitokset ja yritykset.
2. Alueellinen Nuori Kulttuuri –toiminta saattaa alueen paikallisia toimijoita ja nuoria yhteen. Alueellisen toiminnan toimintamuotoina ovat aluetapahtumat sekä alueellinen nuorten osallisuuden jaa kohtaamisen mahdollistaminen.
3. Valtakunnallinen Nuori Kulttuuri -toiminta laajentaa tapahtuma -ja verkostotoiminnan kautta lasten ja nuorten paikallisen ja alueellisen kulttuurillisen harrastustoiminnan kokonaisuudeksi, joka tuottaa yhteenkuuluvuuden ja onnistumisen kokemuksia. Valtakunnalliseen Nuori Kulttuuri -toimintaa kuuluu kiinteästi myös yhtä taiteenalaa valtakunnallisesti edistävät toimijat.
4. Kansainvälinen Nuori Kulttuuri -toiminta mahdollistaa nuorille kansainväliset matkat nuorten matka-avustusten kautta. Kansainvälinen toiminta avaa nuorille uudenlaisia ulottuvuuksia maailmankuvan ja ystäväpiirin laajentumiseen sekä ihmisenä kasvamisee

Toimintaa hallinnoi  Nuorisoseurat.

 
 
 
 
x