Sisältöön »
 

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu ja tutkimushanke

 
 


Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa kaksivuotisen esiopetuskokeilun ajalla 1.8.2021-31.5.2024. Urjalan kunta on valittu mukaan kokeiluun neljän muun pirkanmaalaisen kunnan kanssa. Kokeilu kohdistuu vuonna 2016 ja 2017 syntyneisiin lapsiin.

Kokeiluun liittyy tutkimushanke, jonka avulla arvioidaan kokeilun toteutumista ja vaikuttavuutta. Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää kokeilutoimipaikat sekä koe- ja verrokkiryhmän lapset. Kokeiluun valitut lapset eivät voi keskeyttää kokeilua, mutta kaksivuotiseen esiopetukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Koeryhmään kuuluvat perheet voivat valita, osallistuuko 5-vuotias kokeilulain mukaiseen esiopetukseen vai saavuttaako hän esiopetuksen tavoitteet muutoin, esimerkiksi varhaiskasvatuksessa tai kotona. Mikäli lapsi ei osallistu kaksivuotiseen esiopetukseen, hän voi edelleen osallistua varhaiskasvatukseen ja yhden lukuvuoden kestävään esiopetukseen oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna. 

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun tarkoituksena on

  • vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa
  • kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta
  • selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita
  • selvittää perheiden palveluvalintoja
  •  saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

OKM:n sivuilta löydät tarkemmin tietoa kokeilusta ja tietoa siitä, mitä kokeilu tarkoittaa siihen osallistuville lapsille ja perheille. 

Kaksivuotisen esiopetuksen opetussuunnitelma

Kaksivuotinen esiopetus edistää ja tukee lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä leikin ja myönteisten oppimiskokemuksien avulla. Esiopetuksessa luodaan hyvä pohja lapsen elinikäiselle oppimiselle. Kokeilua varten on laadittu oma paikallinen opetussuunnitelma.

Kaksivuotisen esiopetuksen opetussuunnitelma on hyväksytty sivistyslautakunnassa 10.6.2021.

Tutustu tarkemmin opetussuunnitelmaan >>

Esiopetus alkaa maanantaina 2.8.2021 klo 8.25 ja päättyy keväällä toukokuun lopussa. Esiopetusta annetaan 4 tuntia päivässä maanataista perjantaihin alkaen klo 8.25. Kaksivuotisessa esiopetuksessa noudatetaan yksivuotisen esiopetuksen työ- ja loma-aikoja.

Kaksivuotiseen esiopetukseen ilmoittautuminen

Kokeilutoimipaikassa järjestettävään toimintaan haetaan erikseen ilmoittautumalla kaksivuotisen esiopetuksen ryhmiin varhaiskasvatuksen sähköisessä asiointijärjestelmässä. Esiopetusta järjestetään Aseman koulun esiopetuksessa ja Laukeelan päiväkodissa. Lisätietoihin kirjataan, että kyseessä on kaksivuotinen esiopetus. Jos huoltaja hakee kuljetusetuutta, mainitaan se lisätiedoissa.

Esiopetuksen lisäksi lapsi voi osallistua varhaiskasvatukseen ja/tai vuorohoitoon. Myös näistä pitää tehdä hakemukset samaan yksikköön, vaikka lapsi olisi jo tällä hetkellä kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa päiväkodissa. 

Kuljetusetuus

Lapsen oikeutta koulumatkaetuuteen harkitaan kokeilussa samojen kriteereiden mukaan kuin 1-vuotisessa esiopetuksessa. Kriteereistä säädetään perusopetuslain 32 §:ssä. Kokeilussa kuljetuksiin tarkoitettu koulumatkaetuus on ensisijaisesti avustus, joka myönnetään perheelle. Lähtökohtaisesti perheen tulee siis itse kuljettaa lapsi kaksivuotiseen esiopetukseen. Kuljetusetuus koskee vain esiopetusta, ei varhaiskasvatusta. Kuljetusetuutta haetaan sähköisellä hakemuksella.

 
 

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilupaikat

Aseman koulun esiopetus,
Ahventie 6

  • Kaksivuotinen esiopetus
  • Varhaiskasvatus

Laukeelan päiväkoti,
Vanhainkodintie 11 

  • Kaksivuotinen esiopetus
  • Varhaiskasvatus
  • Vuorohoito

Linkit

Kaksivuotiseen esiopetukseen ilmoittautuminen

Kuljetuskorvaushakemus


 
 
 
x