Sisältöön »
 

Voimaa vanhuuteen -ohjelma

 
 

Akaan kaupunki ja Urjalan kunta pääsivät mukaan Voimaa vanhuuteen -iäkkäiden terveysliikuntaohjelman kolmivuotiseen kehittämistyöhön. Ikäinstituutin koordinoimassa ohjelmassa tuetaan iäkkäiden itsenäistä asumista kotona liikuntaneuvonnalla, voima- ja tasapainoharjoittelulla sekä ulkoilulla.

Iäkkäiden terveysliikuntaohjelmaan valittiin 18 kuntaa 41 hakemuksen joukosta. Runsas hakemusmäärä osoittaa, että kunnilla on kiinnostusta ja tarvetta ottaa käyttöön terveyttä ja toimintakykyä edistävä liikunta iäkkäiden kuntalaisten kotona asumisen tueksi.

Ohjelman mentoreiden tuella kunnissa otetaan käyttöön hyviä terveysliikunnan toimintatapoja ja koulutetaan lisää ammattilaisia sekä vertaisohjaajia ikäihmisten terveysliikunnan osaajiksi. Voimaa vanhuuteen -toimintatapa pohjautuu yhteistyöhön kunnan eri hallintokuntien, paikallisten järjestöjen ja iäkkäiden kesken.

Tutkimusten mukaan säännöllisestä voima- ja tasapainoharjoittelusta ryhmissä hyötyvät erityisesti iäkkäät, joilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia. Vahvat jalat, virkeä mieli ja liikuntakaverit pitävät pystyssä ja kiinni elämässä.

"Hienoa, että pääsimme mukaan Voimaa vanhuuteen – ohjelmaan. Nyt meillä on mahdollisuus saada tukea ja ohjausta ikäihmisille kotona asumisen tukemiseksi. Jokaisella aikuisella ihmisellä on vastuu itsestään ja terveydestään. Voimaa vanhuuteen -ohjelman kautta voimme entistä paremmin nostaa esille terveysliikunnan tärkeyden ja kohdentaa jo olemassa olevia palveluita", sanoo Akaan kaupungin vanhus- ja vammaistyönjohtaja Eveliina Kiiski.

Voimaa vanhuuteen -ohjelma edistää kotona asuvien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) yhdenvertaisia liikkumismahdollisuuksia, itsenäistä suoriutumista ja osallistumista ottamalla käyttöön hyviä toimintatapoja liikuntaneuvonnasta, ryhmäliikunnasta ja ulkoilusta. Hyvien toimintatapojen käyttöönotto toteutetaan yhteistyössä järjestöjen, julkisen sektorin ja ikäihmisten kanssa. Ohjelmaa koordinoi Ikäinstituutti. Rahoituksesta vastaavat Raha-automaattiyhdistys ja Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Uudet Voimaa vanhuuteen -kunnat olivat koolla starttiseminaarissa 1.-2.11.2016 Helsingissä Kuntatalolla. Tutkijat ja päättäjät vakuuttivat kuulijat ja antoivat intoa ikäihmisten terveysliikunnan paikalliseen kehittämistyöhön. Greetta Rantanen Urjalan vanhusneuvoston edustajana oli "Voimaa vanhuuteen seminaarissa" 1.11.16 Kuntatalolla Helsingissä.

Lisätietoja: Akaan kaupungin vanhus- ja vammaistyönjohtaja Anna-Stiina Salminen, puh. 040 335 3434 / anna-stiina.salminen(at)akaa.fi

 
 
 
 
x