Sisältöön »
 

Vanhustyön strategia / Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2017-2019

 
 

Vanhuspalvelulain 5 §:n mukaan kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Lain mukaan valtuuston tulee hyväksyä suunnitelma ja tarkistaa se valtuustokausittain.

Akaan kaupungin ja Urjalan kunnan yhteinen perusturvajohtaja nimesi työryhmän keväällä 2016, jonka tehtäväksi annettiin valmistella vanhustyön strategia eli "Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2017-2019" Akaan yhteistoiminta-alueelle. Työryhmässä Urjalan vanhusneuvostoa edusti Greetta Rantanen ja vanhusneuvostolle annettiin mahdollisuus antaa suunnitelmasta lausuntonsa. Yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta on käsitellyt suunnitelmaa kokouksessaan 21.2.2017 ja on tehnyt siitä oman esityksensä Akaan 7.3.2017 kokoontuneelle kaupunginhallitukselle, joka on päättänyt esittää suunnitelman hyväksymistä edelleen kaupunginvaltuustolle, joka on puolestaan käsitellyt suunnitelman kokouksessaan 14.6.2017.

 
 
 
 
x