Sisältöön »
 

Veteraanikuntoutus

 
 

Rintamaveteraanikuntoutukseen ovat oikeutettuja rintamaveteraanit, jotka ovat osallistuneet vuosien 1939–1945 sotiin ja joille on myönnetty rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus. Kuntoutusta haetaan rintamaveteraanin kotikunnasta.

Oikeus rintamaveteraanien kuntoutukseen on toissijainen sotilasvamma-, liikennevakuutus-, tapaturmavakuutus-, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslakiin tai näitä vastaaviin aikaisempiin lakeihin nähden. Kuntoutukseen hakevan mahdollisuudet saada kuntoutusta näiden lakien perusteella on ensin selvitettävä. Näin ollen mm. sotainvalidit, joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on vähintään 10 prosenttia, eivät voi saada rintamaveteraaneille tarkoitettua kuntoutusta.

Myös rintamaveteraanin aviopuoliso voi osallistua laitoskuntoutukseen, mutta hänellä ei ole oikeutta avo- ja päiväkuntoutukseen.

Rintamaveteraanille ja hänen aviopuolisolleen kuntoutus on maksutonta.

Kuntoutuspäätöksiä tehdään koko vuoden ajan, mutta kuntoutuspaikan saamisen varmistamiseksi (varsinkin laitoskuntoutuksen) on toivottavaa, että hakemukset jätetään jo alkuvuodesta.

 
 

Lisätiedot

Lisätietoja ja hakemuksia
palvelusihteeri Sanna Komu
040 335 4239
sanna.komu (at) urjala.fi

 
 
 
x