Sisältöön »
 

Toimeentuloturva

 
 

Perustoimeentulotuen hakeminen siirtynyt 1.1.2017 Kelaan

Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuen avulla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo.

Toimeentulotuen hakeminen

Toimeentulotukea haetaan pääasiassa sähköisellä tai kirjallisella  hakemuksella. Mikäli toimeentulotuen määrittely kuitenkin vaatii tarkempaa taloudellisen tilanteen selvittelyä, on mahdollista tarvittaessa tavata ajanvarauksella myös Kelan virkailijalta.

Ensimmäisen toimeentulotukihakemuksen liitteenä tulee olla:

 • tosite viimeksi vahvistetusta verotuksesta
 • tiliotteet kaikista pankkitileistä tai pankkikirjat vähintään kahdelta viimeiseltä kuukaudelta
  työssäkäyvien perheenjäsenten osalta tositteet palkkatuloista vähintään kahdelta viimeiseltä kuukaudelta (palkkatositteet, tilinauhat, palkkatodistus nettopalkasta ja palkanmaksupäivät) tai selvitys työsuhteen päättymisestä ja tulossa olevista palkoista yms.
 • yrittäjien osalta selvitykset yrityksen toiminnasta ja siitä saaduista tuloista
  tositteet eläkkeistä ja avustuksista
 • tositteet muista tuloista (esim. Kelan etuudet)
  päätökset ja lausunnot etuuksista (esim. asumistukipäätös, työvoimapoliittinen lausunto)
  opiskelijoilta selvitys opinnoista (opintorekisteriote ja lukuvuoden opintosuunnitelma) sekä opintolainasta
 • vuokrakuitti, vuokrasopimus ja talonkirjaote
  selvitys asuntolainan pääomasta, lyhennyksistä ja koroista, jos hakija asuu omistusasunnossa
  tositteet omaisuudesta ja säästöistä
 • muut mahdolliset tositteet menoista ja tuloista, jotka selventävät taloudellista tilannetta

Jatkohakemuksen liitteenä tulee olla:

 • viimeisimmät tiliotteet tai tositteet pankkikirjasta
 • tositteet tuloista ja menoista
 • selvitykset tuloissa tai menoissa tapahtuneista muutoksista
 • muut mahdolliset selvitykset ja tositteet, jotka selventävät taloudellista tilannetta

Toimeentulotukipäätöksen tekeminen edellyttää, että hakemus on täytetty oikein ja sen liitteenä on esitetty tarvittavat tositteet toimeentulotuen määrittelyä varten. Mikäli hakemus on täytetty puutteellisesti tai tarvittavia tositteita ei ole esitetty, ei toimeentulotukipäätöstä voida tehdä ennen kuin pyydetyt liitteet on esitetty tai hakemuksen puutteet on korjattu.

 
 
 
x