Sisältöön »
 

Sosiaaliasiamies

 
 

Nainen

Asiakkaan asemaa sosiaalihuollossa säätelee laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (asiakaslaki). Asiakaslaki sisältää sosiaalihuollon asiakkaan osallistumiseen, kohteluun ja oikeusturvaan sisältyvät oikeudelliset periaatteet. Lain tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun. Laki koskee asiakkaan asemaa ja oikeuksia sekä viranomaisen että yksityisen järjestämässä sosiaalihuollossa.

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on:

  • neuvoa asiakkaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  • avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä
  • tiedottaa asiakkaan oikeuksista
  • toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
  • seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle

Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava. Asiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Sosiaaliasiamies voi toimia myös asiakkaan ja työntekijän välimiehenä ongelmatilanteissa.

Sosiaaliasiamiehen tehtäväalueeseen eivät kuulu KELA:n, työvoimatoimiston, terveydenhuollon, velkaneuvonnan tai edunvalvonnan (holhous) palvelut.

Sosiaaliasiamies on sosiaalialan osaamiskeskuksen (Pikassos Oy) palveluksessa. Palvelu on asiakkaille maksutonta.

 

Lisätiedot

Sosiaaliasiamies
Satu Loippo
puh. 050 599 6413 (ma klo 12 - 15,
ti-to klo 9-12, pe ei puhelinaikaa.)
satu.loippo@pikassos.fi
www.pikassos.fi

Osoite:
Pikassos Oy / Loippo Satu,
Åkerlundinkatu 2 A, 33100 Tampere

Vastaanotto vain ajanvarauksella

Sosiaaliasiamies palvelee seuraavia kuntia: Akaa, Urjala, Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Hausjärvi, Loppi ja Riihimäki.

 
 
 
 
x