Sisältöön »
 

Lastensuojelu

 
 

Perhe

Kun huoli herää

Lastensuojeluasia voi tulla vireille asiakkaan oman yhteydenoton, hakemuksen tai lastensuojeluilmoituksen tai  yhteydenottona sosiaalihuoltolain perusteella tehdyn ilmoituksen kautta. Lastensuojelulaissa (25 §)  ja sosiaalihuoltolaissa (35§) on määritelty työntekijät ja viranomaiset, joilla on ilmoitusvelvollisuus. Myös muilla on oikeus tehdä ilmoitus. Lastensuojeluilmoitus voidaan tehdä suullisesti tai kirjallisesti. Urjalan kunnan nettisivuilta löytyy ilmoituslomake.

Yksityishenkilö voi ottaa yhteyttä lastensuojeluun, myös nimettömänä, kun herää huoli oman lapsen tai lähiympäristössä kasvavan lapsen hyvinvoinnista, kun perheessä esimerkiksi on

  • lasten/nuorten hoitoon ja kasvatukseen liittyviä vaikeuksia
  • kaltoinkohtelua tai väkivaltaa
  • vanhempien päihteiden käyttöön tai mielenterveyteen liittyviä ongelmia
  • lapsen tai nuoren päihteiden käyttöä tai kokeilua
  • muita kriisejä

Mitä yhteydenoton tai ilmoituksen jälkeen

Yhteydenoton tai ilmoituksen jälkeen asia selvitetään sosiaalitoimessa.

Lastensuojeluun ohjautuneet ilmoitukset selvitetään seitsemässä arkipäivässä ja ollaan yhteydessä perheen ohella tarvittaviin tahoihin. Kiireellinen lastensuojelutarve arvioidaan välittömästi ja ryhdytään tarpeellisiin lastensuojelutoimiin. Palvelutarpeen arvio tehdään kolmessa kuukaudessa, jollei arvioinnin tekeminen ole ilmeisen tarpeetonta.

Lapsi tulee lastensuojelun asiakkaaksi, kun palvelutarpeenarvion aikana on todettu lastensuojeluasiakkuuden tarve. Työskentelyyn osallistuu koko perhe.

Lastensuojelu on yhteistyötä perheen, lähiverkoston ja viranomaisten kanssa. Lasta ja perhettä autetaan sosiaalityön keinoin esimerkiksi avohuollon tukitoimilla, yhteisesti sovittujen tavoitteiden suuntaisesti.

Tukitoimet voivat olla mm.

  • tukihenkilön tai -perheen järjestämistä lapselle
  • perhetyötä tai kotipalvelua
  • perhekuntoutus
  • taloudellista tukea lapsen harrastuksiin
  • lasta ja perhettä tukevia muita palveluja

Perhe- ja laitoshoito

Jos kotiin tarjottava tuki ei ole riittävää, voidaan lapsi sijoittaa lyhyt- tai pitkäaikaisesti kodin ulkopuolelle. Paikkoja ovat perhehoito ja ostopalveluna hankittu ammatillinen perhekoti- tai laitospaikka. Sijoitus pyritään toteuttamaan yhteistyössä huoltajien ja 12 vuotta täyttäneen lapsen kanssa. 

Jos lapsi on välittömässä vaarassa tai sijaishuoltopaikka tulee muusta syystä löytää nopeasti, hänet voidaan sijoittaa kiireellisesti.

 

Ota yhteyttä

Perheavustaja
Nina Haapamäki
040 335 4016
nina.haapamaki@urjala.fi

Sosiaaliohjaaja/ tukiperhekoordinointi
Anne Kuusela
040 335 4380
anne.kuusela@urjala.fi

Sosiaaliohjaaja
Tarja Mäkelä
040 335 4018
tarja.makela@urjala.fi

Perhepalveluiden koordinaattori, Pirsote Akaa-Urjala koordinaattori
Rina Reini-Laaksonen
040 335 4015
rina.reini-laaksonen@urjala.fi

 

Sosiaalityöntekijä 
Milana Mokko, soittoaika ma-to 11-12, 040 3354379

 

Lomakkeet

Lastensuojelu- ja huoli-ilmoitus

 
 
 
x