Sisältöön »
 

Lapsen elatus

 
 

Elatussopimus


Lapsella on oikeus riittävään elatukseen. Se käsittää lapsen kehitystason mukaisten aineellisten ja henkisten tarpeiden tyydyttämisen, lapsen tarvitseman hoidon ja koulutuksen sekä tästä aiheutuvat kustannukset. Vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta kykynsä mukaan. Vanhempien elatuskykyä arvioitaessa otetaan huomioon heidän ikänsä, työkykynsä ja mahdollisuutensa osallistua ansiotyöhön, käytettävissä olevien varojen määrä sekä heidän lakiin perustuva muu elatusvastuunsa. Lapsen oikeus saada elatusta vanhemmiltaan päättyy, kun hän täyttää kahdeksantoista vuotta. Vanhemmat vastaavat lapsen koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista kuitenkin myös sen jälkeen, kun lapsi on täyttänyt kahdeksantoista vuotta, mikäli se harkitaan kohtuulliseksi.

Lapselle voidaan vahvistaa suoritettavaksi elatusapua, jos vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta taikka jos lapsi ei pysyvästi asu vanhempiensa luona. Elatusavun määrä ja sen suorittamistapa vahvistetaan sopimuksella tai tuomiolla. Elatusavusta tehty sopimus vahvistetaan siinä kunnassa, missä lapsen edustajalla on kotipaikka. Urjalan kunnassa vanhempien keskinäisen elatussopimuksen vahvistaa sosiaalityöntekijä, joka ennen sopimuksen vahvistamista harkitsee, voidaanko sopimusta pitää kohtuullisena ottaen huomioon lapsen oikeus riittävään elatukseen. Sosiaalityöntekijän vahvistama elatussopimus voidaan panna täytäntöön niin kuin lainvoimainen tuomio.

Elatustuki

Elatustuki siirtyi vuonna 2009 kunnilta Kelan hoidettavaksi. Elatustuen saaminen Kelasta edellyttää, että vanhemmilla on kunnan sosiaalihuollon vahvistama elatussopimus tai tuomioistuimen päätös elatusavusta. Niitä ei tarvita, jos lapsi on syntynyt avioliiton ulkopuolella eikä lapsen isyyttä ole vahvistettu tai olet adoptoinut lapsen ilman kumppania.

Voit saada Kelasta elatustukea, jos

  •  elatusvelvollinen vanhempi ei ole maksanut vahvistettua elatusapua*.
  • elatusapu on vahvistettu elatustukea pienemmäksi
  • elatusvelvollisen vanhemman taloudellisen tilanteen vuoksi.
  • elatusapua ei ole vahvistettu lainkaan maksettavaksi
  • elatusvelvollisen taloudellisen tilanteen vuoksi.
  • olet adoptoinut lapsen ilman kumppania.
  • avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyyttä ei ole vahvistettu.
  • Jos elatusvelvollinen ei ole maksanut elatusapua, Kela perii sen häneltä jälkikäteen.

Lisätietoja saat kansaeläkelaitoksesta (www.kela.fi).

 

Ota yhteyttä

Sosiaalityöntekijä / Lastenvalvoja
Hanna-Leena Pohjola
040 335 4014
hanna-leena.pohjola@urjala.fi

 
 
 
x